tailieunhanh - 10 Đề kiểm tra 1 tiết HK 1 Sinh 7 (2012-2013) - Kèm đáp án

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo 10 đề kiểm tra một tiết học kỳ 1 môn Sinh học lớp 7 có kèm đáp án sẽ giúp bạn định hướng kiến thức ôn tập và rèn luyện kỹ năng, tư duy làm bài kiểm tra đạt điểm cao. | Trường THCS Phong Mỹ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II Họ và tên . NĂM HỌC 2012 - 2013 LỚp 7 MÔN SINH HỌC 7 gian 45 phút__ Điêm Nhân xét của giáo viên Câu 1 Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ẽch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn 3 điểm Câu 2 Nêu đặc điểm chung của lớp bò sát. 3 điểm Câu 3 Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay điêm Câu 4 Hiện tượng đẻ con có nhau thai có gì tiến hóa hơn so với đẻ trứng Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng lại được xếp vào lớp thú điểm BÀI LÀM MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁP ÁN 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 7 HKII Năm học 2012- 2013 Thời gian làm bài 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Các chủ đề chính Các mức độ nhận thức Tổng Nhận biết Thông hiêu Vận dung 1. Lớp Lưỡng cư - Đặc điểm cấu tạo ngoài của Ẽch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn 1 câu 30 3 điêm 2. Lớp bò sát - Đặc điểm chung của lớp bò sát. 1 câu 30 3 điêm 3. Lớp chim - Đăc điểm hô hấp của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay 1 câu 20 2 điêm 4. Lớp thú - Nêu được sự tiến hóa giữa hiện tượng đẻ con có nhau thai so với đẻ trứng - Tại sao thú mỏ vịt được xếp vào lớp thú 1 câu 20 2 điêm Tổng 10 điêm ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 Trình bày những đặc điểm cấu tạo ngoài của Ẽch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn 3 điểm Câu 2 Nêu đặc điểm chung của lớp bò sát. 3 điểm Câu 3 Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay 2. điểm Câu 4 Hiện tượng đẻ con có nhau thai có gì tiến hóa hơn so với đẻ trứng Tại sao thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng lại được xếp vào lớp thú 2 điểm ĐÁP ÁN Câu 1 Đặc điểm cấu tạo ngoài của Ếch đồng thích nghi với đời sống vừa dưới nước vừa trên cạn Đặc điểm cấu tạo ngoài của ếch thích nghi với đời sống ở nước 2đ - Đầu dẹp nhọn khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước. - Da trần phủ chất nhầy và ẩm dễ thấm khí. - Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón. - Mắt và lỗ mũi ở vị trí cao trên đầu. Đặc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN