tailieunhanh - Ảnh hưởng của Google Author Rank tới Content marketing và báo chí.

Trước kia các kết quả tìm kiếm của Google chỉ nhấn mạnh vào nội dung nhưng nay mọi chuyện đã khác. Nếu bạn muốn bài viết của mình được bộ máy tìm kiếm của Google quan tâm, hãy để tâm tới Google+ và Author Rank! Google đang sử dụng Google+ để tạo ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm. | Anh hưởng của Google Author Rank tới Content marketing và báo chí. 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 s Trước kia các kết quả tìm kiếm của Google chỉ nhấn mạnh vào nội dung nhưng nay mọi chuyện đã khác. Nếu bạn muốn bài viết của mình được bộ máy tìm kiếm của Google quan tâm hãy để tâm tới Google và Author Rank Google đang sử dụng Google để tạo ảnh hưởng đến các kết quả tìm kiếm. Các thương hiệu và tổ chức truyền thông cần phải sớm nhận thức về chuyện này. Rõ ràng điều này nó có sức ảnh hưởng không nhỏ. Search Plus Your World - chức năng ưu tiên các nội dung từ các kết nối liên quan đến Google - đã được khởi động 1 năm trước nhưng Author Rank AR - xếp hạng tác giả thậm chí còn có ảnh hưởng nhiều hơn lên kết quả tìm kiếm. Sự ảnh hưởng này không được chính thức công nhận nhưng sau 7 năm làm việc AR trước đây nó còn được gọi là Agent Rank rõ ràng là một xu hướng đối với các kết quả tìm kiếm từ Google. Sự thay đổi diễn ra rất đơn giản - Google muốn ưu tiên những nội dung được tạo ra từ những tác giả với uy tín gắt liền với một số topic cố định trong các kết quả tìm kiếm. Sự tín nhiệm chính là thứ làm các kết quả tìm kiếm của google trở nên hiệu quả và hữu ích. Lọc spam chính là mục đích của PageRank. Các SEO spammer vân luôn tìm cách đê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN