tailieunhanh - 20 cách để tăng list email của bạn

Có một sự thật đáng buồn là dữ liệu email marketing của bạn giảm khoảng 25% mỗi năm. Tăng email list là nhiệm vụ tối quan trọng với marketer Địa chỉ email của khách hàng bạn thay đổi khi họ thay đổi công việc, lựa chọn không nhận email từ bạn, hoặc địa chỉ email họ đăng kí chỉ là địa chỉ giả để điền vào form của bạn. | 20 cách đê tăng list email của bạn 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 s Có một sự thật đáng buồn là dữ liệu email marketing của bạn giảm khoảng 25 mỗi năm. Tăng email list là nhiệm vụ tối quan trọng với marketer Địa chỉ email của khách hàng bạn thay đổi khi họ thay đổi công việc lựa chọn không nhận email từ bạn hoặc địa chỉ email họ đăng kí chỉ là địa chỉ giả để điền vào form của bạn. Là một marketer nhiệm vụ của bạn chính là chắc chắn bạn đang thêm những contact hữu dụng tới chiến dịch email marketing của bạn. Nếu bạn đang băn khoăn không biết cách nào để phát triển list email của bạn đây là 20 cách để xây dựng list email này. 1 Tạo ra nội dung email nổi bật. Nội dung của bạn cần phải thật tuyệt vời nếu bạn muốn mọi người giữ đăng kí- và nếu muốn họ gửi tới người thân gia đình và đồng nghiệp- một nguồn dữ liệu email hoàn hảo cho bạn. 2 Tạo ra những offer mới mẻ- ví dụ như một quyển ebook miễn phí hoặc một nghiên cứu- và yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email để có thể download. Bạn có thể tạo rarất nhiều nội dung độc quyềnnhư dữ liệu slide thuyết trình cá nhân tổng hợp các thông tin hữu ích. 3 Tổ chức một cuộc hội thảo trực tuyến online webinar và thu thập dữ liệu địa chỉ email khi đăng kí. 4 Tạo ra một công cụ hoặc nguồn tài nguyên miễn phí để người dùng có thể đăng kí với email của họ. Ví dụ như Hubspot đã tạo ra rất nhiều công cụ miễn phí cho các .