tailieunhanh - Bài giảng Sư phạm lý thuyết

Bài giảng Sư phạm lý thuyết giới thiệu tới các bạn những nội dung về một vài suy tư về giáo dục, giáo dục Việt ngữ tại hải ngoại, tâm tư thầy cô, con người của thầy cô. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn chuyên ngành Sư phạm và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. | I. Sư Phạm Lý Thuyết 1. Một vài suy tư về giáo dục. 4. Con người của thầy cô 2. Giáo dục Việt Ngữ tại hải ngoại 3. Tâm tư thầy cô 1. Vài suy tư về việc giáo dục 1. Dạy học là một thiên chức Dạy học là một thiên chức 1. Dạy học là một thiên chức 1. Vài suy tư về việc giáo dục 2. Dạy học là một nghệ thuật Soạn bài là một nghệ thuật! 1. Dạy học là một thiên chức 2. Dạy học là một nghệ thuật 1. Vài suy tư về việc giáo dục 3. Giáo dục là món nợ thế hệ trước phải trả cho thế hệ sau. Giáo Dục = Sự hướng dẫn của kẻ đi trước cho người đi sau 1. Dạy học là một thiên chức 2. Dạy học là một nghệ thuật 3. Giáo dục là món nợ thế hệ trước phải trả cho thế hệ sau. 1. Vài suy tư về việc giáo dục 4. Thầy, cô phải thương trẻ mới dạy học được. Dạy học tại hải ngoại không còn là một kế sinh nhai, mà là một sự tình nguyện trường kỳ (suốt năm). Sự liên tục này rất cần cho các học sinh. Vì nếu thầy vắng mặt định kỳ sẽ tội cho lớp học vì học sinh phải thích ứng mỗi khi có thầy cô khác đến thế chân. Thầy, cô phải thương trẻ mới dạy học được. Dạy học tại hải ngoại không còn là một kế sinh nhai, mà là một sự tình nguyện trường kỳ (suốt năm). Dạy học là hướng dẫn các em học sinh theo đúng đường ngay về mọi khía cạnh: - học đọc, - học nói, - học viết, - học lễ nghĩa, - học văn hóa của dân tộc nữa. 2. Giáo dục Việt Ngữ tại Hải Ngoại: Học đọc, học nói, học viết chưa đủ, mà còn học lễ nghĩa, và học văn hóa của dân tộc nữa. 1. Học trò là người thân của mình 2. Thương mọi học sinh trong lớp. Tìm giờ nói chuyện với từng em. 3. Tâm tư của thầy cô cần có: Tìm giờ nói chuyện với từng em 3. Hiểu tâm lý trẻ, tánh tình học sinh. 3. Tâm tư của thầy cô cần có: 1. Học trò là người thân của mình 2. Thương mọi học sinh trong lớp. Tìm giờ nói chuyện với từng em. Tìm hiểu tâm lý trẻ, tánh tình học sinh. 3. Tâm tư của thầy cô cần có: 1. Học trò là người thân của mình 2. Thương mọi học sinh trong lớp. Tìm giờ nói chuyện với từng em. 3. Hiểu tâm lý trẻ, tánh tình học sinh. 4. Tránh so sánh em này với em khác. “Tránh | I. Sư Phạm Lý Thuyết 1. Một vài suy tư về giáo dục. 4. Con người của thầy cô 2. Giáo dục Việt Ngữ tại hải ngoại 3. Tâm tư thầy cô 1. Vài suy tư về việc giáo dục 1. Dạy học là một thiên chức Dạy học là một thiên chức 1. Dạy học là một thiên chức 1. Vài suy tư về việc giáo dục 2. Dạy học là một nghệ thuật Soạn bài là một nghệ thuật! 1. Dạy học là một thiên chức 2. Dạy học là một nghệ thuật 1. Vài suy tư về việc giáo dục 3. Giáo dục là món nợ thế hệ trước phải trả cho thế hệ sau. Giáo Dục = Sự hướng dẫn của kẻ đi trước cho người đi sau 1. Dạy học là một thiên chức 2. Dạy học là một nghệ thuật 3. Giáo dục là món nợ thế hệ trước phải trả cho thế hệ sau. 1. Vài suy tư về việc giáo dục 4. Thầy, cô phải thương trẻ mới dạy học được. Dạy học tại hải ngoại không còn là một kế sinh nhai, mà là một sự tình nguyện trường kỳ (suốt năm). Sự liên tục này rất cần cho các học sinh. Vì nếu thầy vắng mặt định kỳ sẽ tội cho lớp học vì học sinh phải thích ứng mỗi khi có thầy cô khác đến thế chân. Thầy, cô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.