tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 20 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 20: Các loại máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại máy tính như: Notebook computers, personal computers, mainframe systems, super computers. . | CHƯƠNG 20 CÁC LOẠI MÁY TÍNH CLASSIFICATION of COMPUTERS NỘI DUNG HUI NOTEBOOK COMPUTERS PERSONAL COMPUTERS PCs MAINFRAME SYSTEMS SUPERCOMPUTERS NOTEBOOK COMPUTERS Introduced Function Operating system User .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.