tailieunhanh - Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng: Phần 1 - Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) (ĐHQG HN)

 Giáo trình Kinh tế học Tiền tệ - Ngân hàng do Trịnh Thị Hoa Mai (chủ biên) biên soạn có kết cấu gồm 7 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 4 chương đầu tài liệu, trình bày về những vấn  đề chung, lãi suất, các tổ chức tài chính, quá trình cung ứng tiền tệ. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết. | TRỊNH THỊ HOA MAI Chù biên GIAO TRINH DNHiiHQC HÉNTỆ-NGẲ1 ƯYÉN -IỆU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRỊNH THỈ HOA MAI CHỦ B IÊN VŨ THỊ DẬU NGUYỄN THỊ THU GIÁO TRÌNH KINH TẾ HỌC TIỂN TỆ - NGÂN HÀNG In lần thứ3 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN I lãUNGTÂMHỌCLIỆU NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HA .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN