tailieunhanh - 10 giải pháp khắc phục những chiến dịch marketing thất bại

Hãy cùng tìm hiểu về 10 vấn đề marketing mà các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử hay gặp phải, mỗi vấn đề đi kèm với một giải pháp để khắc phục bằng cách tận dụng các nguyên tắc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi, thử nghiệm, và tất nhiên là trang đích. Câu hỏi: Bạn có đang bị một trong những điều sau đây làm mất ngủ hằng đêm? | 10 giải pháp khắc phục những chiến dịch marketing thất bại 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 s Hãy cùng tìm hiểu về 10 vấn đề marketing mà các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử hay gặp phải mỗi vấn đề đi kèm với một giải pháp để khắc phục bằng cách tận dụng các nguyên tắc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi thử nghiệm và tất nhiên là trang đích. Câu hỏi Bạn có đang bị một trong những điều sau đây làm mất ngủ hằng đêm Tôi không có ý tưởng gì để thử nghiệm vì thế giờ tôi cũng chẳng cố gắng nữa. Khách hàng đang rời khỏi trang web của chúng tôi mà không làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đã thổi bay ngân sách Adwords chỉ trong một ngày Thị trường của chúng tôi đã cạn kiệt. Tôi sẽ dừng ở đây trước khi những biểu hiện ban đầu của Rối Loạn Thất Bại Marketing Marketing Fail Disorder xuất hiện. Nhưng nếu những điều này đang đúng với bạn chiến dịch marketing của bạn đang thất bại bạn đang lãng phí những đồng tiền đáng lẽ có thể làm việc cho bạn thay vì chống lại bạn. Hãy tìm hiểu về 10 vấn đề marketing sau mỗi vấn đề đi kèm với một giải pháp để khắc phục bằng cách tận dụng các nguyên tắc tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi thử nghiệm và tất nhiên là trang đích. chú hà mã đang điều hành sở thú Tôi không nói về cái mà bạn có thể thấy trong một cuộc đi săn ở Châu phi thay vào đó là những bộ com-lê trong công ty của bạn những cổ đông ông chủ hay quản lý cấp cao. Thuật ngữ HiPPOs ám chỉ Ý kiến của những người được trả lương cao nhất Highest Paid Person s Opinion nơi những quyết định được dựa trên sự phỏng đoán hoặc kinh nghiệm và được truyền cho bạn để thực hiện mà không có bất kỳ bằng chứng về giá trị thực sự của quyết định .