tailieunhanh - Bài giảng Tập đọc: Truyện cổ nước mình - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Tập đọc: Truyện cổ nước mình giúp học sinh hiểu ý nghĩa của bài thơ: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước. Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu của cha ông. | Bài giảng Tiếng việt 4 TẬP ĐỌC Truyện cổ nước mình CHÀO CÁC EM LỚP 4/2 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Gọi 3 học sinh đọc nối tiếp theo đoạn và trả lời câu hỏi: Theo em Dế Mèn là người như thế nào? KIỂM TRA BÀI CŨ Tranh vẽ cảnh gì? Truyện cổ nước mình đọc Truyện cổ nước mình Chia bài thơ làm 5 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến phật, tiên độ trì Đoạn 2: Tiếp theo đến rặng dừa nghiêng soi Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha của mình Đoạn 4: Tiếp theo đến chẳng ra việc gì Đoạn 5: Phần còn lại Cần nhấn giọng ở những từ: yêu, nhân dân, thương người thương ta,mấy cách xa, thầm thì, vàng, trắng, nhận mặt, công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang, Truyện cổ nước mình đọc đọc Truyện cổ, sâu xa, rặng, nghiêng soi, thiết tha, đẽo cày Truyện cổ nước mình Luyện đọc theo cặp Truyện cổ nước mình Truyện cổ nước mình Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu / lại tuyệt vời sâu xa Thương người / rồi mới thương ta Yêu nhau / dù mấy cách xa cũng tìm Rất công bằng,/ rất thông minh Vừa độ lượng/ lại đa tình,/ đa mang. hiểu bài: Truyện cổ nước mình Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước nhà? Vì truyện cổ của nước mình rất nhân hậu, ý nghĩa rất sâu xa vì truyện cổ giúp ta nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang, Vì truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu của cha ông: nhân hậu, ở hiền, chăm làm \, tự tin hiểu bài: Truyện cổ nước mình Những truyện cổ nào được nhắc đến trong bài thơ? Tấm Cám ; Đẽo cày giữa đường Truyện cổ nước mình hiểu bài: Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện sự nhân hậu của người Việt Nam ta? Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên Ốc, Sọ Dừa,Sự tích quả dưa hấu, Thạch Sanh, hiểu bài: Truyện cổ nước mình Em hiểu hai câu thơ cuối của bài như thế nào? Truyện cổ là lời dạy của cha ông đối với đời sau. Qua những câu chuyện cổ, cha ông dạy con cháu cần sống nhân hậu, độ lượng, công bằng, chăm chỉ, 3. Hướng dẫn đọc diễn cảm Truyện cổ nước mình Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu/ lại tuyệt vời sâu xa Thương người/ rồi mới thương ta Yêu nhau/ dù mấy cách xa cũng tìm Ở hiền/ thì lại gặp hiền/ Người ngay/ thì được phật,/ tiên độ trì. Mang theo truyện cổ/ tôi đi/ Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa Vàng cơn nắng,/ trắng cơn mưa Con sông chảy/ có rặng dừa nghiêng soi. Truyện cổ nước mình Đại ý: Ca ngợi truyện cổ nước ta vừa nhân hậu, thông minh vừa chứa đựng kinh nghiệm quý báu của cha ông. cố Truyện cổ nước mình Dặn chuẩn bị bài sau: Thư thăm bạn CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE TIẾT HỌC KẾT THÚC | Bài giảng Tiếng việt 4 TẬP ĐỌC Truyện cổ nước mình CHÀO CÁC EM LỚP 4/2 KIỂM TRA BÀI CŨ ? Gọi 3 học sinh đọc nối tiếp theo đoạn và trả lời câu hỏi: Theo em Dế Mèn là người như thế nào? KIỂM TRA BÀI CŨ Tranh vẽ cảnh gì? Truyện cổ nước mình đọc Truyện cổ nước mình Chia bài thơ làm 5 đoạn: Đoạn 1: Từ đầu đến phật, tiên độ trì Đoạn 2: Tiếp theo đến rặng dừa nghiêng soi Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha của mình Đoạn 4: Tiếp theo đến chẳng ra việc gì Đoạn 5: Phần còn lại Cần nhấn giọng ở những từ: yêu, nhân dân, thương người thương ta,mấy cách xa, thầm thì, vàng, trắng, nhận mặt, công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang, Truyện cổ nước mình đọc đọc Truyện cổ, sâu xa, rặng, nghiêng soi, thiết tha, đẽo cày Truyện cổ nước mình Luyện đọc theo cặp Truyện cổ nước mình Truyện cổ nước mình Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu / lại tuyệt vời sâu xa Thương người / rồi mới thương ta Yêu nhau / dù mấy cách xa cũng tìm Rất công bằng,/ rất thông minh Vừa độ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN