tailieunhanh - Đề kiểm tra HK1 Tin học 11 năm 2013-2014 - TTGDTX Quảng Điền

Để đạt được kết quả thi học kì 1 tốt hơn mời các bạn học sinh lớp 11 tham khảo đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2013-2014 của Trung tâm giáo dục thường xuyên Quảng Điền. Chúc các bạn thi tốt. | .