tailieunhanh - Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2): Phần 2 – ĐH Thủy lợi

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi (Tập 2)", phần 2 trình bày các nội dung: Biện pháp thủy lợi vùng ảnh hưởng thủy triều, biện pháp thủy lợi vùng úng, sử dụng nước thải để tưới ruộng. nội dung chi tiết.   | CHUÔNG 13 - BIỆN PHÁP THUỶ LỢI VÙNG ĐẤT mặn 109 Càu hỏi ôn tập 1. Phân loại đất mận. 2. Nêu và phân tích các loại đất mặn của Việt Nam. 3. Trình bày biện pháp thủy lợi cải tạo đất mặn. 4. Trình bày mô hình toán diễn biến mặn trong đất được rửa. 5. Trình bày phương pháp tính toán rửa đất mặn trung tính và kiềm trường hợp nước ngầm nằm sâu và dễ thoát. 6. Trình bày phương pháp tính toán rửa đất mặn trung tính và kiềm trường hợp nước ngầm nằm nông và khó thoát. 7. Trình bày mục đích ý nghĩa và phương pháp tiêu nước khi rửa mặn. 8. Trình bày phương pháp xác định mùa rửa và kỹ thuật rửa đất mặn. 9. Trình bày phương pháp cải tạo đất mạn Xôỉỏnet và đất mặn chua. 10. Hãy chứng minh rằng trồng lúa là một biện pháp cải tạo đất mặn rất hiệu quả và nêu đậc điểm của hệ thống thủy lợi vùng trồng lúa cải tạo đất mặn. 110 QUY HOẠCH VÀ THIẾT KÊ HỆ THONG THUỶ lội Chương 14 BIỆN PHÁP THUỶ LỢI VÙNG ẢNH HƯỞNG THƯỶ TRIEU . KHÁI QUÁT VỀ THUỶ TRlỀư . Khái niệm cơ bản VẾ thuỷ triều ỉ. Hiện tượng thuỷ triều Mặt biển và đại dương không khi nào phảng lạng ngay trong điều kiện gió lặng không có sóng biển mặt nước biển cũng luôn luôn chuyển động. Sự biến dổi độ cao mật biển có nhiều dạng khác nhau tuỳ thuộc vào nguyên nhân phát sinh chủ yếu gồm - Sóng biển do gió gây ra Sóng có chu kỳ ngắn từ 0 1 giây đến khoảng 30 giây còn lại là sóng trọng lực. - Sóng do động đất hoặc núi lửa ngầm dưới nước biển thường là sóng có chu kỳ dài từ 30 giây đến khoảng 5 phút. - Sóng triều do lực hấp dẫn vũ trụ của mặt trâng và mặt trời có chu kỳ dài nửa ngày đêm hoặc 1 ngày đèm. - Sóng xuyên triều sóng có chu kỳ dài trên 1 ngày đêm. - Dao động của mực nước biển do gió mùa do bão hoặc do các biến động khí tượng kích cỡ lớn có chu kỳ từ vài giờ đến vài ngày. Hiện tượng thuỷ triều ở biển và đại dương chỉ là một dạng của sự biến đổi mực nước biển và thể hiện qua các chuyển động sóng của toàn bộ bể dầy lớp nước từ trên mặt cho tới dáy. Dao động triểu của mực nước biển thay đổi tuỳ từng nơi ở các vùng ven bờ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.