tailieunhanh - CCS7 in GSM

Báo cáo Mạng viễn thông CCS7 trong GSM sau đây trình bày các nội dung chính: Cấu trúc mạng báo hiệu, các giao diện chính, các bản tin báo hiệu, một số trường hợp báo hiệu. Mời các bạn tham khảo nội dung báo cáo để hiểu rõ hơn về các nội dung trên. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Giảng viên: VÕ QUẾ SƠN Nhóm: PHẠM THẾ VỸ 41004206 NGUYỄN HOÀNG NI 41004193 NGUYỄN THẾ KỸ 41001641 ĐẶNG TẤN TÔ 41000701 CCS7 IN GSM Nội dung CẤU TRÚC BÁO HIỆU SS7 TRONG GSM GIAO DIỆN A GIAO THỨC TRONG GIAO DIỆN A CÁC THỦ TỤC TRONG GIAO DIỆN A GIAO THỨC BSSAP CẤU TRÚC BẢN TIN BSSAP GIAO DIỆN A-BIS LỚP 1 Giao diện PCM của ANSI hay 2mb/s của CCITT . thường được sử dụng trên lớp vật lí của giao diện A-bis. Các liên kết báo hiệu LAPD chiếm một trong các khe thời gian trên mỗi đường PCM. Một khe thời gian có thể thực hiện báo hiệu cho một hoặc vài bộ thu phát trong BTS. Ngoài ra, trên một khe thời gian PC báo hiệu LAPD có thể ghép trên kênh lưu lượng. LỚP 2 - LAPD LỚP 3 – QUẢN LÍ BTS GIAO DIỆN Um LỚP 1 Sắp xếp các kênh lôgic lên các kênh vật lý Mã hóa kênh để phát hiện lỗi Mã hóa kênh để sửa lỗi FEC Mật mã hóa Chọn ô ở chế độ rỗi Thiết lập các kênh vật lí riêng Đo cường độ trường các kênh riêng và các trạm gốc xung quanh LỚP 2 Mục đích của lớp này là cung cấp đường truyền tin cậy giữa MS và mạng. LỚP 3 LỚP 3 đảm bảo các thủ tục báo hiệu giữa trạm di động và mạng. Nó được chia Thành 3 phân lớp con:CM,MM,RR. CUỘC GỌI TỪ DI ĐỘNG ĐẾN CỐ ĐỊNH CUỘC GỌI TỪ CỐ ĐỊNH ĐẾN DI ĐỘNG CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Giảng viên: VÕ QUẾ SƠN Nhóm: PHẠM THẾ VỸ 41004206 NGUYỄN HOÀNG NI 41004193 NGUYỄN THẾ KỸ 41001641 ĐẶNG TẤN TÔ 41000701 CCS7 IN GSM Nội dung CẤU TRÚC BÁO HIỆU SS7 TRONG GSM GIAO DIỆN A GIAO THỨC TRONG GIAO DIỆN A CÁC THỦ TỤC TRONG GIAO DIỆN A GIAO THỨC BSSAP CẤU TRÚC BẢN TIN BSSAP GIAO DIỆN A-BIS LỚP 1 Giao diện PCM của ANSI hay 2mb/s của CCITT . thường được sử dụng trên lớp vật lí của giao diện A-bis. Các liên kết báo hiệu LAPD chiếm một trong các khe thời gian trên mỗi đường PCM. Một khe thời gian có thể thực hiện báo hiệu cho một hoặc vài bộ thu phát trong BTS. Ngoài ra, trên một khe thời gian PC báo hiệu LAPD có thể ghép trên kênh lưu lượng. LỚP 2 - LAPD LỚP 3 – QUẢN LÍ BTS GIAO DIỆN Um LỚP 1 Sắp xếp các kênh lôgic lên các kênh vật lý Mã hóa kênh để phát hiện lỗi Mã hóa kênh để sửa lỗi FEC Mật mã hóa Chọn ô ở chế độ rỗi Thiết lập các kênh vật lí riêng Đo cường độ trường các kênh riêng và các trạm . | ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Giảng viên: VÕ QUẾ SƠN Nhóm: PHẠM THẾ VỸ 41004206 NGUYỄN HOÀNG NI 41004193 NGUYỄN THẾ KỸ 41001641 ĐẶNG TẤN TÔ 41000701 CCS7 IN GSM Nội dung CẤU TRÚC BÁO HIỆU SS7 TRONG GSM GIAO DIỆN A GIAO THỨC TRONG GIAO DIỆN A CÁC THỦ TỤC TRONG GIAO DIỆN A GIAO THỨC BSSAP CẤU TRÚC BẢN TIN BSSAP GIAO DIỆN A-BIS LỚP 1 Giao diện PCM của ANSI hay 2mb/s của CCITT . thường được sử dụng trên lớp vật lí của giao diện A-bis. Các liên kết báo hiệu LAPD chiếm một trong các khe thời gian trên mỗi đường PCM. Một khe thời gian có thể thực hiện báo hiệu cho một hoặc vài bộ thu phát trong BTS. Ngoài ra, trên một khe thời gian PC báo hiệu LAPD có thể ghép trên kênh lưu lượng. LỚP 2 - LAPD LỚP 3 – QUẢN LÍ BTS GIAO DIỆN Um LỚP 1 Sắp xếp các kênh lôgic lên các kênh vật lý Mã hóa kênh để phát hiện lỗi Mã hóa kênh để sửa lỗi FEC Mật mã hóa Chọn ô ở chế độ rỗi Thiết lập các kênh vật lí riêng Đo cường độ trường các kênh riêng và các trạm gốc xung quanh LỚP 2 Mục đích của lớp này là cung cấp đường truyền tin cậy giữa MS và mạng. LỚP 3 LỚP 3 đảm bảo các thủ tục báo hiệu giữa trạm di động và mạng. Nó được chia Thành 3 phân lớp con:CM,MM,RR. CUỘC GỌI TỪ DI ĐỘNG ĐẾN CỐ ĐỊNH CUỘC GỌI TỪ CỐ ĐỊNH ĐẾN DI ĐỘNG CẢM ƠN ĐÃ LẮNG .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.