tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 18 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 18: Internet" trình bày các nội dung: Định nghĩa, tóm tắt lịch sử phát triển, những dịch vụ cơ bản của Internet, công cụ tìm kiếm trên mạng, trình duyệt Web, phương pháp tìm kiếm trên Internet,. nội dung chi tiết. | CHƯƠNG 18 INTERNET 1 NỘI DUNG . Định nghĩa . Tóm tắt lịch sử phát triển . Những dịch vụ cơ bản của Internet . Công cụ tìm kiếm trên mạng . Trình duyệt Web . Phương pháp tìm kiếm trên Internet . Sử dụng Internet . Cách kết nối vào Internet . Các khái niệm liên quan khác 2 ĐỊNH NGHĨA Internet là một mạng khổng lồ của các mạng những mạng này lại liên kết với nhiều loại máy tính khác nhau trên khắp thế giới. Internet là mạng của mạng dùng chung việc xác định địa chỉ của các máy tính khác và dùng chung một cách thức hay phương thức giao tiếp giữa hai máy tính trên một mạng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.