tailieunhanh - 14 điều chưa biết về các cô gái tóc vàng hoe

1. Tại sao đàn ông lại thích nói chuyện về những cô gái tóc vàng hoe? - Vì họ có thể hiểu được. 2. Tại sao các cô gái tóc vàng hoe lại viết chữ XNCVT vào đế giày - Để nhắc họ xỏ ngón chân vào trước 3. Khi nhìn vao mắt cô gái tóc vàng hoe ta thấy gì - thấy gậy của cô gấy. 4. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại vui mừng như thế khi giải được ô chữ trong vòng 6 tháng. - Vì trên ô chữ có ghi chữ từ 2-4 năm. | 14 điều chưa biết về các cô gái tóc vàng hoe 1. Tại sao đàn ông lại thích nói chuyện về những cô gái tóc vàng hoe - Vì họ có thể hiểu được. 2. Tại sao các cô gái tóc vàng hoe lại viết chữ XNCVT vào đế giày - Để nhắc họ xỏ ngón chân vào trước 3. Khi nhìn vao mắt cô gái tóc vàng hoe ta thấy gì - thấy gậy của cô gấy. 4. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại vui mừng như thế khi giải được ô chữ trong vòng 6 tháng. - Vì trên ô chữ có ghi chữ từ 2-4 năm tuổi 5. Một cô gái tóc vàng hoe đi trên phố với 1 con lợn kẹp dưới nách. Một người hỏi Cô kiếm con lợn ở đâu đấy - Con lợn Tôi được thưởng cô ấy trong 1 cuộc sổ xố. 6. Một cô gái tóc vàng hoe gọi 1 cái bánh Pizza. Người bồi bàn hỏi cô ta là nên cắt thành 6 miếng hay 12 miếng. - Sáu thôi. Anh biết là tôi không bao giờ ăn hết 12 miếng cả. 7. Làm thế nào để tóc vàng hoe LOAI HOAI HANG GIO LIEN -Hãy viết 2 mẩu giấy Lật sang trang khác và dán vào cả 2 bên. Mời Bạn 8. Làm thế nào để biết cô gái tóc vàng hoe đã dùng máy tính. - Thấy chữ gi trên màn hình 9. Khi cô gái tóc vàng hoe nhuộm tóc nâu ta gọi đó là. - Trí tuệ nhân tạo. 10. Tại sao cô gái tóc vàng h oe để đá trong tủ lạnh - Để giữ tủ luôn lạnh. 11. Tại sao tóc vàng hoe lại phải nhón chân qua phòng bệnh - Để không đánh thức những viên thuốc ngủ. 12. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại bò qua đường - Chỗ đường ấy người ta đề biển Cấm người đi bộ 13. Tại sao cô gái tóc vàng hoe lại bị bỏng môi - Vì cô ta cố thổi tắt bóng đèn điện sao cô gái tóc vàng hoe lại chưa vào DISNEYLAND - Vì gần tới nơi thấy biển báoISNEYLAND LEFT thế là cô ta bèn quay xe về .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.