tailieunhanh - Báo cáo "Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu cơ hội và thách thức "

Doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế toàn cầu cơ hội và thách thức | DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ TOÀN CẮU Cơ HỘI VÀ THÁCH THỠC. Lê Thành Ý Cách mạng Khoa học và Công nghệ góp phần chuyển đổi nhanh cơ cấu nền kinh tế thúc đẩy nhân loại chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang hậu công nghiệp và bước vào xã hội thông tin đang đòi hỏi phải tổ chức lại thị trưòng thế giới. Các tập đoàn và công ty xuyên quốc gia gia tăng hoạt động tạo làn sóng chuyển dịch kinh tế giữa các quốc gia làm sâu sắc thêm xu thế quốc tế hoá quá trình sản xuất với sự phân công lao động và chuỗi giá trị ngày càng phong phú. Phát triển lực lượng sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở từng nưóc tạo động lực thúc đẩy toàn cầu hoá mạnh trong xu thế hội nhập kinh tế. Việt Nam đã hội nhập trên các kênh mậu dịch tự do song phương FTA khu vực RTA và trên quy mô toàn cầu WTO những hội nhập này tạo cơ hội đồng thời cũng đặt doanh nghiệp Việt Nam vào nhiều thử thách lón lao trước những biến động của kinh tế toàn cầu. 1. Thế giới năm 2009 từ góc nhìn chính khách và các nhà phân tích Thê giổi đang phải đôì mặt với cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong vòng 80 năm gần đây. Các dự báo ngắn hạn đều cho rằng năm 2009 sẽ vô cùng khó khàn đánh giá bi quan về khả nãng tăng trưởng. To chức Liên hợp quốc cho rằng kinh tế thế giổi năm nay chỉ có thể tãng trưởng 1 còn Quỹ tiền tệ IMF dự báo kinh tế toàn cầu chỉ tăng 0 5 trong đó các nước phát triển giảm 2 nhiều nước rơi vào suy thoái. Trên tờ Economist tháng 12 năm 2008 Daniel Franklin nhận xét Đỗì với nền a QUÀN Lf XINH TỂ kinh tế công việc kinh doanh cũng như chính trị năm 2009 hứa hẹn là một năm doc sức điều chỉnh một thế giới đã thay đổi. Dư chấn của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đang dội đến sau sự phát triển phi thường GDP thế giới tăng trưởng hàng nám 4-5 giảm xuống dưới 3 những nền kinh tế giầu có phải đôi mặt với suy thoái mà hậu quả là những vụ phá sản và nạn thất nghiệp còn trong thế giới đang nổi lên nhịp độ tăng trưỏng đặc biệt sẽ giảm mạnh so với trước. Daniel Franklin 2008 . .Lahshmi Mattal Giám đốc .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN