tailieunhanh - Hẹn giờ gửi và nhận thư trong Gmail

bạn sẽ không bao giờ quên gửi thư chúc mừng sinh nhật cho người thân nữa. Boomerang là tiện ích mở rộng cho Firefox và Google Chrome, cho phép bạn hẹn giờ gửi thư trong Gmail. Ngoài ra, bạn còn có thể hẹn giờ để thư đã gửi được trả về hộp thư đến vào một thời điểm khác. Sau khi cài đặt, trong giao diện Gmail của bạn sẽ có thêm mục Boomerang để bạn quản lý các thư được hẹn giờ đang chờ gửi đi. Trong giao diện soạn thư mới cũng có thêm nút Send Later để bạn. | Hẹn giờ gửi và nhận thư trong Gmail bạn sẽ không bao giờ quên gửi thư chúc mừng sinh nhật cho người thân nữa. Boomerang là tiện ích mở rộng cho Firefox và Google Chrome cho phép bạn hẹn giờ gửi thư trong Gmail. Ngoài ra bạn còn có thể hẹn giờ để thư đã gửi được trả về hộp thư đến vào một thời điểm khác. Sau khi cài đặt trong giao diện Gmail của bạn sẽ có thêm mục Boomerang để bạn quản lý các thư được hẹn giờ đang chờ gửi đi. Trong giao diện soạn thư mới cũng có thêm nút Send Later để bạn hẹn giờ gửi thư. Sau khi soạn xong nội dung thư bạn nhấn Send Later và chọn thời điểm gửi sau một giờ một tuần hay một tháng . Để chọn thời điểm cụ thể hơn bạn điền chi tiết ngày giờ gửi thư vào ô At a specific time rồi nhấn Confirm. Trước khi gửi đi bạn có thể hẹn giờ để nhận lại thư này trong hộp thư đến. Tính năng này giúp bạn theo dõi các thư đã gửi hoặc để tự nhắc nhở về một sự kiện nào đó. Bạn đánh dấu vào ô Boomerang this message và chọn điều kiện để nhận lại thư ở ô bên cạnh gồm if I don t hear back nhận lại thư khi không có người trả lời thư even if someone replies nhận lại thư kể cả khi đã được người nhận trả lời . Bạn nhấn vào ô in 2 days để chọn thời điểm sẽ nhận lại thư. Boome-ang mis messaga if I don t hear back u tT- T. S3 i _ t m 1 hour m 1 day in 2 days in 4 days in 1 week sn 2 weeks in 1 montli By a specific time Mon day Sam Thu Sep 29 2011 AM I9Ư2972011 0 00 I Confirm Để xem các thư được hẹn giờ bạn nhấn mục Boomerang trên giao diện Gmail chọn Manage scheduled messages. Các thư hẹn giờ gửi nằm tại mục Messages to Send Later các thư chờ nhận lại nằm trong mục Messages to Boomerang. Bạn nhấn Reschedule để hẹn lại giờ nhấn Send Now để gửi ngay lập tức hoặc nhấn Don t Send để hủy gửi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.