tailieunhanh - TIỂU LUẬN - Đề tài: "Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay"

Con người là chủ thể sáng tạo ra mọi giá trị vật chất và tinh thần của xã hội. Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, con người vừa là chủ thể tổ chức nền sản xuất xã hội, vừa tham gia vào quá trình sản xuất với tư cách là một yếu tố của lực lượng sản xuất. Với ý nghĩa đó, con người chính là yếu tố quyết định sự vphát triển của lực lượng sản xuất. Lao động sản xuất là hoạt động cơ bản, có ý nghĩa quyết định nhất trong. | ĐÈ TÀI TRƯỜNG. KHOA. TIEU LUẬN Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 2 Chương I Cách nhìn tổng thể về thuyết con người 3 1. Bản chất con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội 3 2. Người lao động là yếu tố quyết định lực lượng sản xuất 4 3. Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 5 4. Mục đích của tạo động lực người lao động trong các Doanh nghiệp 7 Chương II. Áp dụng thực tiễn quản lý trong quan hệ con người 8 vào điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam 1. Thực trạng về quan hệ con người trong các doanh nghiệp nước ta 8 2. Giải pháp chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp 10 Kết luận 13 Tài liệu tham khảo 14 LỜI NÓI ĐẦU 1 Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế khoa học kỹ thuật so với các nước phát triển. Vì vậy nền kinh tế muốn phát triển nhanh mạnh và bền vững thì phải phát huy tốt mọi nguồn lực nhưng quan trọng nhất là phải biết phát huy nguòn lực con nguời. Ngày nay nhiều nước đang tiến vào làn sóng văn minh mới với nền sản xuất hiện đại khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Nhiều nước cách đây mấy chục năm có điểm xuất phát thấp hơn Việt Nam nhưng họ đã phát triển nhanh chóng nhờ có chiến lược phù hợp có những chính sách khôn ngoan năng động. Nhiều quốc gia vốn cùng nghèo về tài nguyên khoáng sản nhưng nhờ biết phát huy yếu tố con người đặt con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nên đã vươn lên đuổi kịp và vượt các nước khác. Do lần đầu viết một bài tiểu luận mang tính chất khoa học nên không tránh khỏi những sai sót Rất mong sự giúp đỡ đóng góp của thầy cô trong khoa. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên Trần Hải

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.