tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 30

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 30', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm . Câu I 2 0 điểm . Cho hàm số y x3 - m 2 x2 1 - m x 3m - 1 đồ thị Cm m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị với m 1. 2. Xác định giá trị m để hàm số đã cho đạt cực trị tại x15 x2 I x1 - x21 2 Câu II 2 0 điểm . 1. Giải phương trình 2cos6x 2cos4x - 43 cos2x sin2x 43 2. Tìm giá trị m để hệ phương trình sau có nghiệm 7 x 1 4 y -1 m x y 2m 1 Câu III 1 0 điểm . Tính tích phân I ỉ Pĩỹ Câu IV 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi. SA a 0 a 43 các cạnh còn lại đều bằng 1. Tính thể tích hình chóp theo a. Câu V 1 0 điểm . Cho a b c thuộc 0 2 . Chứng minh 2 a b c - ab bc ca 4 PHẦN RIÊNG 3 0 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình Chuẩn. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Cho các điểm A 1 0 B 2 1 và đường thẳng d 2x - y 3 0. Tìm điểm M trên d sao cho MA MB nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tam giác ABC. Biết toạ độ A -1 0 1 B 1 2 -1 C -1 2 3 . Xác định tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu 1 0 điểm Cho z1 z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z2 - 4z 11 0. IzJ2 z2 2 Tính giá trị của biểu thức P --Ị-AE- B. Theo chương trình Nâng cao. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp E x2 4y2 4. Tìm các điểm M trên elíp E sao cho góc F1MF2 600. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm I 1 5 0 và 2 đường thẳng . x y - 4 z 1 . x y - 2 z A1 A2 4 4 4 1 1 -1 2 2 1 -3 -3 Viết phương trình tham số của đường thẳng A đi qua điểm I và cắt cả 2 đường thẳng A1 và A2. Câu 1 0 điểm Tìm số phức z thoả mãn 2 z 1 z z 2i I z2 z n 4 ------Hết-------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì .