tailieunhanh - Bài giảng Windows XP

Bài giảng Windows XP được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương Tin học; tổng quan Windows XP; quản lý chương trình; quản lý file, Folder. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương I: Đại cương về tin học - Chương II: Tổng quan về Windows XP Chương III : Quản lý chương trình - Chương IV : Quản lý file, Folder. HỌC VÀ MÁY TÍNH học là gì : Tin học là khoa học nghiên cứu về cấu trúc, tính chất của thông tin, về thu thập lưu trữ, xử lý và truyền tin . Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quy trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử. CHƯƠNG 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC vi tính là gì : Máy vi tính còn gọi là máy tính cá nhân (PC-Pesonal Computer) là máy tính điện tử loại nhỏ, thuộc thế hệ máy tính thứ tư, có thể đặt trên bàn làm việc, có khả năng : -Nhận dữ liệu từ bên ngoài -Xử lý dữ liệu thông qua chương trình -Kết xuất dữ liệu -Giao tiếp mạnh với người sử dụng thông qua hệ điều hành . máy tính . Là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau, nên ngoài việc sử dụng riêng lẻ như các máy đơn nó còn có thể thông tin liên | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương I: Đại cương về tin học - Chương II: Tổng quan về Windows XP Chương III : Quản lý chương trình - Chương IV : Quản lý file, Folder. HỌC VÀ MÁY TÍNH học là gì : Tin học là khoa học nghiên cứu về cấu trúc, tính chất của thông tin, về thu thập lưu trữ, xử lý và truyền tin . Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quy trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử. CHƯƠNG 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC vi tính là gì : Máy vi tính còn gọi là máy tính cá nhân (PC-Pesonal Computer) là máy tính điện tử loại nhỏ, thuộc thế hệ máy tính thứ tư, có thể đặt trên bàn làm việc, có khả năng : -Nhận dữ liệu từ bên ngoài -Xử lý dữ liệu thông qua chương trình -Kết xuất dữ liệu -Giao tiếp mạnh với người sử dụng thông qua hệ điều hành . máy tính . Là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau, nên ngoài việc sử dụng riêng lẻ như các máy đơn nó còn có thể thông tin liên lạc với nhau và sử dụng tài nguyên chung trên mạng . Dựa vào phạm vi kết nối người ta chia mạng thành hai loại chính . -Mạng cục bộ LAN (Local area Network) -Mạng diện rộng, toàn cục WAN ( Wide area Network) hệ đếm dùng trong máy tính: - Hệ nhị phân: sử dụng 0,1 là hệ cơ bản - Hệ thập phân: 0,1 9 - Hệ bát phân: 0,1,7 Hệ thập lục phân( hệ Hecxa) 0,1,2 9,A,B,C,D,E,F. II. CÁCH BiỂU DiỄN THÔNG TIN TRÊN MÁY VI TÍNH: Bảng 16 số đầu tiên của hệ thập phân, nhị phân, và thập lục phân Hệ 10 Hệ 2 Hệ 8 Hệ 16 0 0 0 0 1 1 1 1 2 10 2 2 3 11 3 3 4 100 4 4 5 101 5 5 6 110 6 6 7 111 7 7 8 1000 10 8 9 1001 11 9 10 1010 12 A 11 1011 13 B 12 1100 14 C 13 1101 15 D 14 1110 16 E 15 1111 17 F *Cách chuyển đổi giữa các hệ : Từ hệ thập phân sang nhị phân: Quy tắc : Lấy số thập phân chia cho 2, tìm được thương và số dư là 0 hoặc 1, lấy thương tìm được tiếp tục chia 2 và cứ như vây đến khi thương bằng 0, kết quả là thứ tự ngược của các số dư. Ví dụ : Chuyển số 13 từ hệ 10 sang hệ nhị phân : Vậy (13)10

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.