tailieunhanh - Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia lần 2 năm 2015 môn Toán - THPT Lý Thái Tổ

Dưới đây là "Đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia lần 2 năm 2015 môn Toán - THPT Lý Thái Tổ". Mời các bậc phụ huynh, thí sinh và thầy cô giáo cùng tham khảo để để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Đề thi có đáp án kèm theo. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. | SỞ GD ĐT BẮC NINH ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015 TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ Môn TOÁN Thời gian 180 phút không kể thời gian phát đề. Ngày thi 09 03 2015 Câu 1 điểm Cho hàm số y x3 - 3 m 2 x2 9x - m -1 Cm với m là tham số a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số khi m 0. b. Gọi A là tiếp tuyến với đồ thị Cm tại giao điểm của đồ thị Cm với trục tung. Viết phương trình tiếp tuyến A biết khoảng cách từ điểm A 1 -4 đến đường thẳng A bằng V82. Câu 2 điểm Giải phương trình cos 2x cosxsinx - sinx sin2 x cosx 5 Câu 3 điểm Tính tích phân I j 3x 1 V 2x -1 dx 1 Câu 4 điểm a. Giải bất phương trình log2 x 1 - 2 log 4 5 - x 1 - log2 x - 2 b. Có 6 tấm bìa được đánh số 0 1 2 3 4 5. Lấy ngẫu nhiên 4 tấm bìa và xếp thành hàng ngang từ trái sang phải. Tính xác suất để xếp được một số tự nhiên có 4 chữ số. Câu 5 điểm Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A 1 -1 0 B 2 0 -1 và mặt phẳng P 2x y z 1 0. Tìm tọa độ điểm C trên P sao cho mặt phẳng ABC vuông góc với mặt phẳng P và tam giác ABC có diện tích bằng V14 . Câu 6 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi cạnh 3a và ABC 60o. Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và SD biết SA SB SC aV7. Câu 7 điểm Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đường phân giác trong góc ABC đi qua trung điểm M của cạnh AD đường thẳng BM có phương trình x - y 2 0 điểm D nằm trên đường thẳng A có phương trình x y - 9 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết đỉnh B có hoành độ âm và đường thẳng AB đi qua E -1 2 . Câu 8 điểm Giải hệ phương trình x2 - 2x - 2 x2 - x ự3 - 2y 2y - 3 x2 -1 I _ 2x x3 x 2 V 2-ự3 - 2y ------------- l 2x 1 Câu 9 điểm Cho x y là hai số thỏa mãn x y 1 và 3 x y 4xy. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 1 ì à V. Xx y 2 P x3 y3 3 -----------------Hết------------------ Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh Số báo .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG