tailieunhanh - Vì sao vội vã

Một người đàn ông bước vào quán bia, gọi 25 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ, chù quán hỏi: -Này, tại sao anh vội vã thế? -Ồ, anh cũng thế thôi, nếu anh có cái mà tôi đang có! -Anh có gì nào? -1 đô-la Làm sao để thành người Alaska Trong một quán rượu tại Alaska,một người mới đến hỏi ông chủ quán : -Làm thế nào để tôi có thể trở thành một người Alaska chính gốc? -Ồ, dễ lắm – chủ quán trả lời – anh phải làm 3 việc, thứ nhất, tu hết một chai rượu. | Vì sao vôi vã Môt người đàn ông bước vào quán bia gọi 25 chai bia và uống sạch trong vòng 10 phút. Thấy lạ chù quán hỏi -Này tại sao anh vôi vã thế -ô anh cũng thế thôi nếu anh có cái mà tôi đang có -Anh có gì nào -1 đô-la Làm sao để thành người Alaska Trong môt quán rượu tại Alaska môt người mới đến hỏi ông chủ quán -Làm thế nào để tôi có thể trở thành môt người Alaska chính gốc -ô dễ lắm - chủ quán trả lời - anh phải làm 3 việc thứ nhất tu hết môt chai rượu whisky trong môt hơi bắn hạ môt con gấu tuyết và khiêu vũ với môt người Eskimo sau đó anh sẽ trở thành môt người Alaska chính tông -À vậy thôi hả-anh ta nói và kêu môt chai whisky rồi tu môt hơi. Mặc dù mắt hơi hoa lên nhưng anh ta vẫn phóng ra khỏi quán. Dân nhậu đợi hắn đến gần nửa đêm anh ta quay lại với bộ áo rách như xơ mướp và bộ mặt máu me bầm tím -Được rồi tôi sắp thành người Alaska. bây giờ thằng Eskimo mà tôi phải bắn ở đâu

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
3    71    0
3    65    0
3    61    0
2    44    0
2    61    0
1    54    0
3    63    0
2    48    0
2    64    0
2    51    0
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.