tailieunhanh - Ebook Chúng ta là ai ? Phần 2 – GS.TS. Đoàn Xuân Mượu

Phần 2 cuốn sách "Chúng ta là ai?" nối tiếp nội dung của phần 1 trình bày các nội dung: Tiến bộ khoa học - công nghiệp và mặt trái, cần hiểu biết chính mình, nghiên cứu khoa học vẫn tiếp tục, nhu cầu tín ngưỡng, liệu có một thế giới bên kia, người thật việc thật ở Việt Nam. nội dung chi tiết.   | CHUÔNG 5 TIỆN Bộ KHOA HỌC -CÔNG NGHIỆP VẦ MẶT TRẢI Tiến bộ khoa học. Công nghiệp phát triển. Các mặt trái của tiến bộ khoa học và đại công nghiệp xem chú thích 6 18 Các khoa học phân ra thành khoa học tự nhiên khoa học phi tự nhiên và khoa học phản tự nhiên L. Landau 1908-1968 Ngay từ thời tiền sử con người đã bị mê hoặc bởi quang cành bầu trời hùng vĩ mặt trời mặt trăng các hành tinh các ngôi sao và sự tuần hoàn không lúc nào ngừng nghi của các vị tinh tú. Mặt trời mọc roi lặn mặt trăng tròn rồi khuyết bốn mùa thay đổi các hành tinh xuất hiện rồi biến đi tất thày những sự kiện ấy có thể quan sát được và tác động đen đời sổng nhân loại trcn nhiều phương diện. Những huyền thoại tín ngưỡng tôn giáo cũng từ đỏ mà ra cả. Khi trình độ văn minh của con người đạt đến mức nào đó thì người ta tìm cách giải thích chúng. KiH 170 500 năm TCN Đức Phật đã phát biểu Vũ trụ là hư không vô tận so lượng hành tinh trong vù trụ không kể xiết tựởng tượng cũng không nổi. Người quan niệm ràng 1000 thải dương hệ hợp thành tiểu thế giới và 1000 trung thế giới hợp thành đại thế giới gọi là một quốc độ Phật. Điều đó có nghĩa là một quốc độ Phật gồm 10003 thái dương hệ. Từ Tây Phương vượt qua 10 vạn triệu quốc độ Phật thì đến thế giới cực lạc . Điều phán đoán của Phật cho đến nay chưa ai kiểm chứng nổi. Nhưng quan niệm vũ trụ vô tận được khoa học ngày càng xác nhận. Khoảng năm 340 TCN Aristot nhà triết học Hy Lạp trong cuốn sách Ve bầu trời đã chứng minh quả đất tròn nhưng không giống cái đĩa phẳng bởi vì hiện tượng nguyệt thực là do trái đất xen vào giữa mặt trời và mặt trăng. Bóng cùa quả đất trên mặt trăng luôn luôn tròn điều đó chứng tỏ trái đất có dạng hình cầu. Trải đầt đứng yên mặt trời mặt trăng và các hành tinh chuyển động xung quanh trái đất theo những quỹ đạo tròn là dạng chuyên động hoàn hảo nhất. Ý tưởng của Aristot đã được Ptolemy phát triền thành mô hình vũ trụ hoàn chinh vào TK 2 CN Trái đất đứng ờ tâm bao quanh nó là 8 mặt cầu. Mỗi mặt cầu mang một hành tinh mặt trời mặt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.