tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 15 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 15: Các gói phần mềm ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm xử lý văn bản, phần mềm bảng tính, phần mềm đồ họa, phần mềm hỗ trợ cá nhân. nội dung chi tiết. | Chương 16 CÁC GÓI PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 2012 10 6 Nội dung . Phần mềm xử lý văn bản . Phần mềm bảng tính . Phần mềm đồ họa . Phần mềm hỗ trợ cá nhân 2012 10 6 tiMI Phần mềm xử lý văn bản 1. Phần mềm xử lý văn bản là gì Là phần mềm để tạo sửa xem định dạng lưu trữ truy xuất và in tài liệu tài liệu được viết như thư báo cáo sách. . 2012 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN