tailieunhanh - Bài giảng Phương pháp làm việc nhóm

Làm việc nhóm là một trong những công việc rất thường xuyên gặp phải trong quá trình học tập và làm việc. Nếu một nhóm làm việc hiệu quả thì sẽ đem lại hiệu suất công việc cao và ngược lại. Vậy làm cách nào để làm việc nhóm đạt hiệu quả mời các bạn tham khảo bài giảng Phương pháp làm việc nhóm sau đây. | Phương pháp làm việc nhóm S2: Mục đích: Có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm Biết cách phân công, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tìm ra chân lý Khuyến khích sự sáng tạo và tích cực tham gia của mọi thành viên S8: Lưu ý khi thực hiện phương pháp Giao nhiệm vụ nhóm, hướng dẫn kỹ cách thực hiện trước khi chia nhóm Khi các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm nên lựa chọn các phương án giúp tiết kiệm thời gian và nội dung không bị lặp lại Giảng viên cần trang bị kỹ năng giao tiếp, điều hành và quản lý S9: Thực hành phương pháp Dùng phương pháp làm việc nhóm để giảng một nội dung chuyên môn Thời gian làm việc nhóm: 10 phút Thời gian trình bày: 25 phút Sổ ghi chép Giao nhiệm vụ nhóm - Thảo luận: Làm thế nào để người học tham gia tích cực vào bài giảng? - Thời gian: 10 phút - Phương tiện: giấy Ao - Trình bày: theo cách Gv hướng dẫn Các bước thực hiện Bước 1: Giới thiệu nội dung làm việc nhóm Các bước thực hiện Bước 2: Giao nhiệm vụ nhóm Nhiệm vụ cụ thể của nhóm (nhóm đồng việc, nhóm theo vị trí công việc) Thời gian làm việc nhóm và thời gian trình bày Sử dụng phương pháp nêu ý kiến ghi lên bảng để giảng 1 nội dung Thời gian làm việc nhóm: 5 phút Thời gian giảng thực hành: 10 phút Thực hành phương pháp Giao nhiệm vụ nhóm - Thảo luận: Làm thế nào để thuyết trình hấp dẫn? - Thời gian: 10 phút - Phương tiện: giấy Ao - Trình bày: theo cách Gv hướng dẫn Các bước thực hiện Bước 3: Chia nhóm (chia ngẫu nhiên) * Theo đặc điểm * Theo dãy bàn * Theo đếm số 1 2 3 A B C D E F Các bước thực hiện Bước 4: Các nhóm làm việc Hiệu lệnh bắt đầu Giảng viên giám sát, giúp đỡ Hiệu lệnh kết thúc Phương pháp làm việc nhóm S2: Mục đích: Có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm Biết cách phân công, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tìm ra chân lý Khuyến khích sự sáng tạo và tích cực tham gia của mọi thành viên S8: Lưu ý khi thực hiện phương pháp Giao nhiệm vụ nhóm, hướng dẫn kỹ cách thực hiện trước khi chia nhóm Khi các nhóm trình bày kết | Phương pháp làm việc nhóm S2: Mục đích: Có thể chia sẻ tri thức, kinh nghiệm Biết cách phân công, hợp tác giữa các thành viên trong nhóm để tìm ra chân lý Khuyến khích sự sáng tạo và tích cực tham gia của mọi thành viên S8: Lưu ý khi thực hiện phương pháp Giao nhiệm vụ nhóm, hướng dẫn kỹ cách thực hiện trước khi chia nhóm Khi các nhóm trình bày kết quả làm việc nhóm nên lựa chọn các phương án giúp tiết kiệm thời gian và nội dung không bị lặp lại Giảng viên cần trang bị kỹ năng giao tiếp, điều hành và quản lý S9: Thực hành phương pháp Dùng phương pháp làm việc nhóm để giảng một nội dung chuyên môn Thời gian làm việc nhóm: 10 phút Thời gian trình bày: 25 phút Sổ ghi chép Giao nhiệm vụ nhóm - Thảo luận: Làm thế nào để người học tham gia tích cực vào bài giảng? - Thời gian: 10 phút - Phương tiện: giấy Ao - Trình bày: theo cách Gv hướng dẫn Các bước thực hiện Bước 1: Giới thiệu nội dung làm việc nhóm Các bước thực hiện Bước 2: Giao nhiệm vụ nhóm Nhiệm vụ cụ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN