tailieunhanh - Giáo trình quản trị mạng và hệ thống

Sau khi hoàn tất khoá học, học viên có khả năng: Hiểu được các khái niệm, lý thuyết về mạng máy tính như: OSI, TCP/IP. | Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì ssssssssssssssss@s@s@s@s@s@s GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ MẠNG VÀ HỆ THỐNG ssssssssssssssss@s@s@s@s@s@s Sì SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì lì Sì Tìm kiếm download ebook Mục lục Bách Khoa Online Mục GIỚI THIỆU. 16 GIÁO TRÌNH LÝ TÀI LIỆU THAM Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ Tóm tắt. .19 Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ I. CÁC KIẾN THỨC CƠ II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH .21 . Mạng cục bộ LAN Local Area Network .21 . Mạng đô thị MAN Metropolitan Area Network .21 . Mạng diện rộng WAN Wide Area Network .21 . Mạng III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ . Mô hình xử lý mạng tập . Mô hình xử lý mạng phân . Mô hình xử lý mạng cộng IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ . IV. 2. V. CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG V. 1. Mạng ngang hàng peer to peer .24 V. 2. Mạng khách chủ client- server .25 VI. CÁC DỊCH VỤ VI. 1. Dịch vụ tập tin Files Services .26 . Dịch vụ in ấn Print Services .26 . Dịch vụ thông điệp Message Services .26 . Dịch vụ thư mục Directory Services .27 . Dịch vụ ứng dụng Application Services .27 . Dịch vụ cơ sở dữ liệu Database Services .27 VI. 7. Dịch vụ Web. 27 VII. CÁC LỢI ÍCH THỰC TẾ CỦA VII. kiệm được tài nguyên phần đổi dữ liệu trở nên dễ dàng sẻ ứng trung dữ liệu bảo mật và backup dụng các phần mềm ứng dụng trên dụng các dịch vụ Bài 2 MÔ HÌNH THAM CHIẾU Tóm I. MÔ HÌNH . Khái niệm giao thức protocol .30 . Các tổ chức định 1 . Mô hình . Chức năng của các lớp trong mô hình tham chiếu II. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ VÀ VẬN CHuYểN của một gói dữ Download tài liệu này tại diễn đàn quản trị mạng và quản trị hệ thống http Tìm kiếm dovrinhodishelgeistto .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.