tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 14 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 14: Hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hệ điều hành, quản lý tiến trình, quản lý bộ nhớ, quản lý tập tin, quản lý thiết bị, bảo mật, sự thông dịch câu lệnh, cấu trúc hệ điều hành, một số hệ điều hành phổ biến. . | CHƯƠNG 14 o HỆ ĐIỀU HÀNH OPERATING SYSTEM Nội dung . Khái niệm hệ điều hành . Quản lý tiến trình . Quản lý bộ nhớ . Quản lý tập tin . Quản lý thiết bị . Bảo mật . Sự thông dịch câu lệnh . Cấu trúc hệ điều hành . Một số hệ điều hành phổ biến Khái niệm hệ điều hành Hệ điều hành Operating system-OS là một phần mềm hệ thống gồm các chương trình kiểm soát các nguồn tài nguyên CPU bộ nhớ thiết bị vào ra . và điều khiển các hoạt động của một hệ thống máy tính và cung cấp cho người dùng một giao diện để tương tác với máy tính. Hai mục tiêu chính của một hệ điều hành Tạo một hệ thống máy tính thuận tiện để sử dụng Quản lý tài nguyên của một hệ thống máy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.