tailieunhanh - 9 điều phải có cho một landing page hoàn hảo [Part 2]

Những tips hoàn hảo cho một landing page để tối đa hóa lượng conversion rate, tại sao không? (tiếp) 3. Loại bỏ hoặc giới hạn sự di chuyển. Một landing page được sử dụng cho một và chỉ một mục đích – để khuyến khích khách truy cập thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. | 9 điều phải có cho một landing page hoàn hảo Part 2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 s Những tips hoàn hảo cho một landing page để tối đa hóa lượng conversion rate tại sao không tiếp 3. Loại bỏ hoặc giới hạn sự di chuyển. Một landing page được sử dụng cho một và chỉ một mục đích - để khuyến khích khách truy cập thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Khi khách hàng vẫn còn đang truy cập chúng tôi muốn giữ họ cho đến khi họ thực hiện nhiệm vụ đó mới thôi. Để sự di chuyển lại sẽ làm cho khách truy cập tiếp tục vẩn vơ. Loại bỏ công cụ di chuyển khỏi trang web chính sẽ níu chân khách truy cập lại với trang đích đến của bạn. 4. Đặt mục tiêu đơn giản và rõ ràng Đừng cố nhồi nhét quá nhiều thông tin lên landing page biến trang của bạn rõ ràng về từng tiêu chí nó nói về cái gì và bạn muốn khách truy cập làm gì. Giới hạn số lượng các bản sao chép hình ảnh phương tiện truyền thông và các liên kết chỉ để lại những cái gì thực sự quan trọng và sắp xếp nội dung theo một cấu trúc phù hợp và có khoa học. Bên cạnh đó không kém phần quan trọng call-to-action CTA phải thật hết mức rõ ràng đối với khách truy cập. Ví dụ của trang đích đến cải thiện CTA

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.