tailieunhanh - Báo cáo " Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan "

Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp mây tre đan | THÁO Gỡ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MÂY TRE ĐAN Bùi Hữu Đức 1. Vàỉ nét về tình hình xuất khẩu hàng mây tre đan của nước ta trong năm 2008 Theo số liệu thống kê mới nhất năm 2008 kim ngạch xuất khẩu hàng mây tre đan cả nước giảm so với năm 2007 do ảnh hưỏng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong cơ cấu các chủng loại hàng mây tre lá thảm sơn mài xuất khẩu chủ yếu trong năm 2008 kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng tre đan chiếm tỷ trọng cao nhất với 55 6 triệu USD tàng 17 5 so với cùng kỳ nãm 2007 và chiếm 24 8 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá thảm sơn mài của cả nước tỷ lệ này của nãm 2007 là 21 6 . Trong 3 tháng cuốỉ nâm xuất khẩu mặt hàng tre đan tăng nhất là các mặt hàng gia dụng bằng tre đan đã liên tục tãng mạnh như khay tre bát đĩa bằng tre rổ rá tre bàn ghế tre bình tre ván sàn tre tranh tre mành tre. Các thị trường xuất khẩu hàng tre đan chủ yếu của Việt Nam trong nàm 2008 là Mỹ Pháp Đức Nhật Bản Tây Ban Nha Bỉ Italia Nga Hàn Quốc Ba Lan Anh Hà Lan. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng mây đan năm 2008 đạt 33 1 triệu USD giảm 17 9 so với cùng kỳ năm 2007 và chiếm 14 7 tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng mây tre lá thảm sơn mài của cả nước trong năm trong khi tỷ lệ này của năm 2007 là 18 4 . Trong các sản phẩm mây đan xuất khẩu trong năm 2008 thì kim ngạch xuất khẩu mặt hàng bàn ghế bằng mây đan đạt cảo nhất với 15 3 triệu USD giảm 9 5 so vói cùng kỳ năm 2007 và chiếm 46 2 tổng kim ngạch xuất khẩụ các mặt hàng mây đan của cả nước tỷ lệ này năm 2007 là 40 5 . Một số các sản phẩm khác xuất khẩu trong năm 2008 cũng đạt kim ngạch khá cao như khay mây giỏ mây hộp mây thùng mây rổ rá bằng mây đan bát đĩa mây kệ mây. Các thị trưòng xuất khẩu hàng mây tre đan chủ yếu của Việt Nam trong năm 2008 là Đức Mỹ Nhật Bản Pháp Tây Ban Nha Italia Thuỵ Điển Anh Ba Lan Hà Lan Bỉ. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng bằng lục bình lá buông năm 2008 đạt 31 6 triệu USD giảm 10 5 so với nãm trước. Sau khi tăng mạnh trong năm 2007 tăng 57

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN