tailieunhanh - Bài 38: Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão - Giáo án Khoa học 4 - GV:N.T.Sỹ

Đây là giáo án hay nhất về bài Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão giáo viên giúp học sinh phân biệt được gió nhẹ, gió khá mạnh, gió to, gió dữ, nêu được những thiệt hại do giông, bão gây ra. | GIÁO ÁN KHOA HỌC 4 GIÓ NHẸ, GIÓ MẠNH, PHÒNG CHỐNG BÃO 1. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Phân biệt gió nhẹ, gió khá mạnh, gió to, gió dữ. - Nói về những thiệt hại do dông, bão gây ra và cách phòng, chống bão. 2. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 76, 77 – SGK - Phiếu học tập nhóm - Sưu tầm các tranh ảnh về các cấp gió, về thiệt hại do dông, bão gây ra. - Sưu tầm hoặc ghi lại những bản tin thời tiết có liên quan đến gió bão. 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Nội dung Hoạt động dạy học Phơng pháp, hình thức tổ chức các hoạt động dạy học tương ứng A. Kiểm tra bài cũ: + Tại sao có gió? + Tại sao ban ngày gió thổi từ biển vào đất liền và ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển? - GV hỏi - 2 HS trả lời - HS nhận xét, bổ sung - GV nhận xét – cho điểm B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài II Nội dung bài mới : Nêu MĐ - YC - GV nêu – ghi tên đầu bài ’ 1: Tìm hiểu về một số cấp gió -Chia sức gió thành 13 cấp độ từ cấp 0 đến cấp 12 * Mục tiêu : SGV trang 139 * Cách tiến hành: + Bước 1: Giới thiệu về 13 cấp độ của gió + Bước 2: Quan sát hình vẽ, thông tin SGK làm phiếu học tập Nội dung phiếu như SGV trang 140 + Bước 3: Làm việc cả lớp Chữa phiếu học tập như SGV trang 140 - GV yêu cầu - 1 HS đọc SGK - Lớp đọc thầm - GV yêu cầu - HS chia nhóm - Làm phiếu học tập theo nhóm 6 - 1 vài HS trình bày kết quả - HS khác nhận xét bổ sung - GV kết luận - HS đọc lại phiếu. 2: Thảo luận về sự thiệt hại của bão và cách phòng chống bão * Mục tiêu : SGV trang 141 * Cách tiến hành: + Bước 1: Làm việc theo nhóm - GV yêu cầu - GV chia nhóm - HS quan sát, thực hiện Quan sát hình vẽ, nghiên cứu mục Bạn cần biết trang 77 để: - Nêu những dấu hiệu đặc trưng cho bão. - Nêu tác hại do bão gây ra và một số cách phòng chống bão. Liên hệ thực tế địa phương. + Bước 2: Làm việc cả lớp - Nhóm trưởng điều hành - GV kiểm tra - Các nhóm trưởng báo cáo - Đại diện các nhóm trình bày kẻm theo tư liệu, tranh minh họa - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến - GV hòan thiện câu trả lời 3: Trò chơi ghép chữ vào hình * Mục tiêu : SGV trang 142 * Cách tiến hành: Tranh minh họa như SGK trang 76 Các tấm ghi chú viết rời. Đội nào gắn đúng, gắn nhanh nội dung vào tranh, đội đó thắng cuộc. - GV phổ biến cách chơi - Chia thành 2 đội ( 4 em/ đội) - GV tổ chức chơi - HS chơi - Nhận xét cách chơi, chữa - Công bố thắng thua 5. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - GV nêu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.