tailieunhanh - Ebook Từ điển Lào - Việt: Phần 1 – BS. Trần Kim Lân

Cuốn sách "Từ điển Lào - Việt" giới thiệu tới người đọc 50000 từ và 25000 ví dụ ngữ cảnh sử dụng các từ tiếng Lào. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cách sử dụng từ điển, cách đọc tiếng Lào, nguyên tắc đọc tiếng Việt. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn học tiếng Lào dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. nội dung dung chi tiết.   | Bs. TRÀN KIM LÃN OS. aueusiìíỉnou Uỉn ũ5 TUDIEN LAO VIET NHÀXUẤTBÀN TỔNG HỢP thành phố Hổ chí minh OS. WQUsiwaiou Bs Trần Kim Lân oo umjrijj ana - uiogo Từ điển LÀO-VIỆT Từ 4- ví dụ ngữ cảnh NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ Hồ CHÍ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.