tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 29

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 29', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm . Câu I 2 0 điểm . Cho hàm số y x3 - m 2 x2 1 - m x 3m - 1 đồ thị Cm m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị với m 1. 2. Xác định giá trị m để hàm số đã cho đạt cực trị tại x15 x2 I x1 - x21 2 Câu II 2 0 điểm . 1. Giải phương trình 2cos6x 2cos4x - 43 cos2x sin2x 43 2. Tìm giá trị m để hệ phương trình sau có nghiệm 7 x 1 4 y -1 m x y 2m 1 Câu III 1 0 điểm . Tính tích phân I ỉ Pĩỹ Câu IV 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy ABCD là hình thoi. SA a 0 a 43 các cạnh còn lại đều bằng 1. Tính thể tích hình chóp theo a. Câu V 1 0 điểm . Cho a b c thuộc 0 2 . Chứng minh 2 a b c - ab bc ca 4 PHẦN RIÊNG 3 0 điểm . Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình Chuẩn. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy. Cho các điểm A 1 0 B 2 1 và đường thẳng d 2x - y 3 0. Tìm điểm M trên d sao cho MA MB nhỏ nhất. 2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho tam giác ABC. Biết toạ độ A -1 0 1 B 1 2 -1 C -1 2 3 . Xác định tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Câu 1 0 điểm Cho z1 z2 là các nghiệm phức của phương trình 2z2 - 4z 11 0. IzJ2 z2 2 Tính giá trị của biểu thức P --Ị-AE- B. Theo chương trình Nâng cao. Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho elíp E x2 4y2 4. Tìm các điểm M trên elíp E sao cho góc F1MF2 600. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm I 1 5 0 và 2 đường thẳng . x y - 4 z 1 . x y - 2 z A1 A2 4 4 4 1 1 -1 2 2 1 -3 -3 Viết phương trình tham số của đường thẳng A đi qua điểm I và cắt cả 2 đường thẳng A1 và A2. Câu 1 0 điểm Tìm số phức z thoả mãn 2 z 1 z z 2i I z2 z n 4 .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.