tailieunhanh - Ebook Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ: Phần 2 – GS. Đỗ Ngọc Quý

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ", phần 2 trình bày nội dung của 2 chương bao gồm: Công nghệ chế biến trà, thị trường tiêu thụ. Phần phụ lục là những thời cơ và thách thức đối với việc phát triển cây chè ở nước ta. nội dung chi tiết. | Phần thứ tư CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN TRÃ I. DIỄN BIẾN VỀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIÊN TRÀ - Tù 2000 năm trước Công nguyên con người chỉ mới biết hái lá chè nhai sống nuốt tươi đến khi tìm được lửa mới biết đem nấu lá chè tươi để uống sau đó đã biết phơi khò để bảo quản tích trữ uống dần. - Thế kỉ thứ VIII Trung Quốc đời Đường đã biết hấp hơi nước lá chè tươi giã nát rổi ép bánh. Đời Nam Tống đã phát minh trà xanh sao lửa vò lá chè thành sợi rời thay cho ép bánh. Đời Thanh đời Minh đã phát triển công nghệ chê biến hàng loạt danh trà với ngoại hình phong phú trà dẹt tròn xoắn ô c kim. chất lượng đa dạng trà đen xanh ô long vàng trắng hắc ướp hoa tươi . - Thế kỉ XIX-XX Ân Độ Srilanca đã phát triển công nghệ trà đen OTD và CTC. Tỉếp sau đó các nước công nghiệp phát triển như Anh Mĩ Nhật Pháp Liên Xô cũ Đức Canada thúc đẩy mạnh công nghệ chế biến trà thế giới lên một bước phát triển mới sâu sắc đa dạng và phong phú dã chế biêh trà cô đặc trà tan nhanh trà túi trà thể lỏng đóng lon trà vị hoa quả và trà thực phẩm. Từ lúc phát hiện cây chè nhai sống nuốt tươi theo văn minh sàn bắn hái lượm thời cổ đại đến thếgiới thông tin hiện đại ngày 117 nay quá trình phát triển công nghệ trà thê giới đa trải qua ba giai đoạn 1. Từ cộng nghệ thủ công truyền thống sang cơ giới hoá hiện đại Cuối thế kỉ XIX từ trình độ chế biến chè tìổu nòng thủ công và phân tán ở Trung Quốc Nhật Bản Inđônêxia Ân Độ Srilanca đã xây dựng những xưởng chế biến trà tại những vùng chè tập trung chuyển lên bán cơ giới hoá thúc đẩy sản lượng và chất lượng trà gia tãng mạnh mẽ Từ thế kỉ XX lại đây ứng dụng công nghệ và thiết bị mới của công nghiệp thực phẩm công nghệ chế biến trà đã có những bước tiến nhảy vọt tạo ra nhiểu sản phẩm mới với khối lượng lớn. 50 nãm sau của thê kỉ XX công nghệ chế biến trà thế giới tiến vào một thời kì mới một số nước sản xuất trà chủ yếu thế giới dã ứng dụng các thiết bị mới kết hợp cơ giới cơ điện và điện tử nhằm tạo ra tự động hoá trong công nghệ chế biến trà. Nhật Bản đã thực hiện dây chuyền hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.