tailieunhanh - Bài 36: Không khí cần cho sự sống - Giáo án Khoa học 4 - GV:N.T.Sỹ

Đây là giáo án hay nhất về bài Không khí cần cho sự sống giáo viên giúp học sinh nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở. Xác định vai trò của không khí đối với qúa trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống. | GIÁO ÁN KHOA HỌC 4 KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ SỐNG 1. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Nêu dẫn chứng để chứng minh người, động vật và thực vật đều cần không khí để thở. - Xác định vai trò của không khí đối với quá trình hô hấp và việc ứng dụng kiến thức này trong đời sống. 2. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 72, 73 – SGK - Sưu tầm các hình ảnh về người bệnh được thở bằng ô - xi. - Hình ảnh hoặc dụng cụ thật để bơm không khí vào bể cá. 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian dự kiến HĐ của thầy HĐ của trò Đồ dùng dạy học 5’ A. Kiểm tra bài cũ: - Không khí cần cho sự cháy như thế nào? - GV nhận xét – cho điểm - 2 HS trả lời - HS nhận xét, bổ sung 28’ B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Nêu MĐ - YC - GV nêu – ghi tên đầu bài 2. Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của không khí đối với con người. * Cách tiến hành: - GV nờu yờu cầu Hướng dẫn ở mục Thực hành trang 72 SGK. Nhận thấy: Luồng không khí ấm chạm vào tay do các em thở ra. Mô tả cảm giác của mình khi nín thở. Dựa vào tranh nêu vai trò của không khí đối với đời sống con người và ứng dụng những kiến thức này trong y học và trong đời sống. - GV kết luận - HS làm theo hướng dẫn - HS phát biểu nhận xét - HS mô tả - HS nêu - HS khác nhận xét, bổ sung. Tranh ảnh 3. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của không khí đối với thực vật và động vật * Cách tiến hành: - GV yêu cầu Quan sát tranh hình 3,4 trang 72 – SGK và thảo luận. - GV nêu câu hỏi - Tại sao sâu bọ và cây trong hình bị chết? - HS quan sát và thảo luận - HS nờu - GV kể cho HS Câu chuyện: Nhốt một con chuột bạch vào trong một chiếc bình thủy tinh kín, có đủ thức ăn và nước uống. Khi con chuột thở hết ô - xi trong bình thủy tinh kín thì nó bị chết mặc dù thức ăn và nước uống vẫn còn. - Tại sao không nên để nhiêu hoa tươi và cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa? ( Vì cây hô hấp thải ra khí các - bô - nic, hít khí ô - xi, là ảnh hưởng đến sự hô hấp của con người.) - HS lắng nghe - HS nêu 4. Hoạt động 3: Tìm hiểu một số trường hợp phải dùng bình ô - xi * Cách tiến hành: - GV yêu cầu + Bước 1: Quan sát hình 5, 6 trang 73 – SGK + Tên dụng cụ giúp người thợ lặn có thể lặn lâu dưới nước ( bình ô - xi người thợ lặn đeo ở lưng) + Tên dụng cụ giúp nước trong bể cá có nhiều không khí hòa tan ( máy bơm không khí vào nước) + Bước 2: - GV nêu câu hỏi - Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật. - Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở ? - Trong trường hợp nào người ta phải thở bằng ô - xi? ( Những người thợ lặn, thợ làm việc trong hầm lò, người bị bệnh nặng cần cấp cứu ) - GV nêu Kết luận: Người, động vật, thực vật muốn sống được cần có ô - xi để thở. - HS thảo luận nhóm đôi - HS quan sát và trả lời câu hỏi - HS trình bày kết quả quan sát - HS nờu - HS nhắc lại 3’ 5. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - Nhắc HS chuẩn bị bài sau.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.