tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 28

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 28', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm . Câu I 2 điểm Cho hàm số y X4 - 2mx2 - 3m 1 C m là tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m 1. 2. Tìm tham số m để hàm số C đồng biến trên khoảng 1 2 . Câu II 2 điểm 1. Giải hệ phương trình yy y - 3 X - 4 y -3 _ _ X - 2 y 2 - y 3 2. Giải phương trình 2sin2X - cos2X 7sin X 2cos X - 4 Câu III 1 điểm . T 1 1 Tính tích phân I I -- dX . 0 VX2 X 1 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp tứ giác SABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a góc . DAB 600 . Chiều cao SO của chóp bằng O là giao của hai đường chéo đáy . Gọi M là trung điểm cạnh AD a là mặt phẳng đi qua BM và song song với SA cắt SC SD lần lượt tại K P. Tính thể tích khối KPBCDM theo a. Câu V 1 điểm Cho a b c là các số thực không âm thoả mãn điều kiện a b c 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P a 2b b2c c2 a. PHẦN TỰ chọn 3 điểm Thí sinh chỉ chọn làm một trong hai phần phần A hoặc phần B A. Theo chương trình chuẩn Câu 2 điểm 1. Viết phương trình cạnh AB của hình chữ nhật ABCD biết cạnh AB BC CD DA lần lượt đi qua các điểm M 4 5 N 6 5 P 5 2 Q 2 1 và diện tích hình chữ nhật là 16. 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho các điểm A 1 1 1 và đường thẳng 7 X 1 y z 1xr A 1 14- -iZ . . ó 7 1 11 ọ 1 d - -í- . Viết phương trình đường thẳng A qua A và cắt d sao cho khoảng cách từ 1 -2 -1 gốc toạ độ O đến A nhỏ nhất. Câu 1 điểm Có bao nhiêu cách chia 6 đồ vật đôi một khác nhau cho 3 người sao cho mỗi người được ít nhất một đồ vật B. Theo chương trình nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Elíp có phương trình E - y2 1 và hai điểm A 0 2 B -2 1 . Tìm điểm C e E sao cho diện tích tam giác ABC lớn nhất. 2. Trong không gian với hệ trục Oxyz cho hai mặt phẳng a x y - 5 0 y z 3 0 điểm M 1 1 0 . Viết phương trình đường thẳng d qua M vuông góc với giao tuyến của a và P đồng thời d cắt a và P lần lượt tại A B sao cho M là trung điểm của AB. Câu 1 điểm Hãy tìm hệ số có giá trị lớn nhất của đa thức P x 2 x 1 13 a0 x13 a1 x12 a2 x11 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.