tailieunhanh - Ebook Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ: Phần 1 – GS. Đỗ Ngọc Quý

Phần 1 của cuốn sách "Cây chè sản xuất và chế biến tiêu thụ" giới thiệu tới người đọc các nội dung của 3 chương đầu tiên cuốn sách bao gồm: Lịch sử phát triển cây chè trên thế giới và Việt Nam, đặc điểm sinh vật học của cây chè, kĩ thuật trồng trọt chè. nội dung chi tiết.   | VIỆN NGHIÊN CỨU PHỔ BIÊN KIÊN THỨC BÁCH KHOA TỦ SÁCH HỒNG PHỔ BIÊN KIÊN THỨC BÁCH KHOA CHỦ ĐỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN GS ĐỖ NGỌC QUÝ ễGaí HHấí 1118 TÍẸ NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN CÂY CHÈ VIỆT NAM SẢN XUẤT - CHÍ BIÊN - TIÊU THỤ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHổ BIẾN KIẾN THỨC BÁCH KHOA PGS. ĐỖ NGỌC QUỸ CÂV CH Vlậ NAM SẢN XUẤT - CHẾ BIÊN - TIÊU THỤ NHÀ XUẤT BẲN NGHÉ AN - 2003

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.