tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 27

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 27', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẢN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm 2x 2 Câu I 2 điểm Cho hàm số y 2 H 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đô thị hàm số H 2. Gọi M là một điểm tùy ý trên H . Chứng minh rằng tiếp tuyến tại M luôn cắt hai đường tiệm cận của H tạo thành một tam giác có diện tích không đổi. Câu II 2 điểm 1. x y e i 2. Giải phương trình lượng giác sinx sm 5x 8 cos x. cos 3x sin3x sin x 3 J x 2y a 3 - x y 5 Giải hệ phương trình 2yl3 x y J 2 x 3 y 4 2 Câu III. 1 điểm Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phăng giới hạn e bởi đô thị hàm số y In x trục hoành và đường thăng x 1 x Câu IV. 1 điểm Cho tứ diện ABCD có tam giác BCD đều cạnh a. Gọi O là trung điểm BD E là điểm đối xứng với C qua O. Biết AE vuông góc với mặt phăng ABD và khoảng cách giữa AE và BD bằng . Tính thể tích tứ diện ABCD cùng tang của góc giữa AC và mặt phăng BCD . Câu V. 1 điểm Cho x y z là 3 số thực dương có tổng bằng 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 2 x2 y2 z2 - 4xyz - 9x 2011. PHẢN RIÊNG 3 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần Phần A hoặc phần B PHAN A Theo chương trình Chuẩn. Câu 2 điểm 1. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 4 - 2 phương trình đường cao kẻ từ C và đường trung trực của BC lần lượt là x - y 2 0 3x 4y - 2 0. Tìm tọa độ các đỉnh B và C. 2. rr. . i x 1 y 1 z 2 Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thăng A 1 và mặt phăng P 2x - y - 2z 3 0. Gọi d là đường thăng cắt A tại I và vuông góc với P . Viết phương trình tham số của đường thăng d biết khoảng cách từ I đến P bằng 3. Câu 1 điểm Tìm tập hợp các điểm trên mặt phăng tọa độ biểu diễn cho số phức z thỏa mãn 2 z i z là số thuần ảo. PHẢN B Theo chương trình Nâng cao. Câu 2 điểm 1. 2. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A ngoại tiếp C x2 y2 2. Tìm tọa độ 3 đỉnh của tam giác biết điểm A thuộc tia Ox. Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thăng d x _ 1 y z 2 và mặt phăng 2 1 3 P 2x y 2z - 2 0. Tìm tọa độ điểm M trên d có khoảng cách đến trục hoành gấp V2 lần khoảng

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.