tailieunhanh - Ebook Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát triển nông thôn bền vững: Phần 2 – NXB Nông nghiệp

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Cơ sở lý thuyết và thực tiễn phát triển nông thôn bền vững", phần 2 trình bày các nội dung của phần Một số vấn đề thực tiễn phát triển bền vững nông thôn Việt Nam như: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực nông thôn và miền núi Việt Nam, môi trường phát triển, văn hóa tộc người,. nội dung chi tiết.   | Phần thứ ba MỘT SỐ VẤN ĐỂ THỰC TIÊN PHÁT TRIỂN BỂN VŨNG NÔNG THÔN VIỆT NAM Bài 1 VẤN ĐỂ SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHU vực NÔNG THÔN MIỂN NÚI VIỆT NAM GS. Võ Quý Đại học Quốc gia Hà Nội Cũng như nhiều nước đang phát triển khác trên thế giới có thu nhập thấp với dân số đông Việt Nam đang đối đầu với những vẩn đề gay cấn do tài nguyên thiên nhiên bị xuống cấp và sự sa sút của chất lượng môi trường. Sau ba mươi năm chiến tranh ác liệt nhân dân và chính phủ Việt Nam đã cố gắng nhiều để phát triển kinh tế đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vộ môi trường. Chiến lược quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững đã được phác ra từ năm 1985 sau đó đã đề ra Chương trình hành động Quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững và đã được thực hiện từng mặt. Dựa trên Chương trình Quốc gia nhiều hoạt động đã được thực thi trên phạm vi cả nước về các mặt pháp chế công tác quản lý giáo dục nghiên cứu và thực nghiệm. Sự chuyển đổi từ một nền kinh tếkếhoạch hoá tập trung sang một nền kinh tếhướng theo thị trường đã đẩy nhanh sự tăng trưửng kinh tế. Việc giải phóng sức sản xuất nông nghiệp công nghiệp cũng như việc phát triển nền kinh tế dịch vụ việc mở cửa cho đẩu tư nước ngoài và việc đẩy mạnh xuất khẩu và tham gia vào nền thương mại khu vực và quốc tế dã tạo nên thành tựu lứn về kinh tê và xã hội cho nhân dân ta nền kinh tê tăng trưởng tương đối nhanh nhưng đồng thời nước ta cũng đang phải đối đầu với một sô vấn đề gay câh trong khi thực hiện mục tiêu phát triển của mình là vấn đề môi trường. Các gay cấn đó về môi trường đặc biệt khó giải quyết vì sự tăng trưởng kinh tế và việc bảo vệ môi trường cho ngày nay và cho thếhệ mai sau thường mâu thuẫn trực tiếp với nhau. Hiện nay có nhiều vối đề về môi trường mà Việt Nam đang phải đối đẩu trong đó những vấn đề nghiêm trọng nhẩt là nạn phá rừng sự khai thác quá mức tài nguyên sinh học sự xuống cấp của tài nguyên đất việc bảo tồn nguồn nước ngọt kém hiệu quả nạn thiếu nước ngọt và nạn ỗ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.