tailieunhanh - Bài 35: Không khí cần cho sự cháy - Giáo án Khoa học 4 - GV:N.T.Sỹ

Đây là giáo án hay nhất về bài Không khí cần cho sự cháy giáo viên giúp học sinh biết càng có nhiều khồng khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông. | GIÁO ÁN KHOA HỌC 4 KHÔNG KHÍ CẦN CHO SỰ CHÁY 1. Mục tiêu: Sau bài học, HS biết: - Làm thí nghiệm để chứng minh: + Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô - xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. + Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông. - Nói vai trò của khí ni tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí: tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh, quá nhanh. - Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy. 2. Đồ dùng dạy học: - Hình trang 70, 71 – SGK - Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm theo nhóm: + Hai lọ thủy tinh ( một lọ to, một lọ nhỏ), 2 cây nến bằng nhau. + Một lọ thủy tinh không có đáy ( hoặc ống thủy tinh), nến, đế kê ( như hình vẽ) 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Thời gian dự kiến HĐ của thầy HĐ của trò Đồ dùng dạy học 2’ A. Kiểm tra bài cũ: 30’ B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài : Nêu MĐ - YC - GV nêu – ghi tên đầu bài 2. Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò của ô - xi đối với sự cháy. * Cách tiến hành: - GV chia nhóm +Bước 1: Tổ chức, hướng dẫn Các đồ dùng làm thí nghiệm Mục quan sát và thực hành trang 70 SGK để tiến hành + Bước 2: Làm việc theo nhóm - GV theo dõi giúp đỡ, gợi ý - Quan sát và làm thí nghiệm: Sự cháy của các ngọn nến - Nhận xét, giải thích về kết quả Kích thước lọ thủy tinh Thời gian cháy Giải thích 1. Lọ thủy tinh to 2. Lọ thủy tinh nhỏ - Nhóm trưởng báo cáo phần chuẩn bị - 1 HS đọc, lớp đọc thầm - Các nhóm thực hiện - Nhóm trưởng điều hành. - Các nhóm tiến hành thảo luận nhận xét và giải thích - Thư kí ghi vào bảng. Tranh ảnh + Bước 3: Trình bày và đánh giá Kết luận: Càng có nhiều không khí thì càng có nhiều ô - xi để duy trì sự cháy lâu hơn. Hay nói cách khác: không khí có ô - xi nên cần không khí để duy trì sự cháy. - Đại diện các nhóm trình baỳ kết quả làm việc của nhóm mình. 15’ 3. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách duy trì sự cháy và ứng dụng trong cuộc sống * Cách tiến hành: - GV chia nhóm + Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn Các đồ dùng làm thí nghiệm Mục quan sát và thực hành trang 70, 71 SGK để tiến hành + Bước 2: Làm việc nhóm - GV theo dõi giúp đỡ, gợi ý Làm thí nghiệm, nhận xét kết quả Giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa cháy liên tục sau khi lọ thủy tinh không có đáy được kê lên đế không kín? Làm thế nào để dập tắt ngọn lửa? + Bước 3: Trình bày và đánh giá - GV cho HS liên hệ - GV kết luận Kết luận: Để duy trì sự cháy, cần liên tục cung cấp không khí. Nói cách khác, không khí cần được lưu thông. - Nhóm trưởng báo cáo phần chuẩn bị - 1 HS đọc, lớp đọc thầm - Các nhóm thực hiện - Nhóm trưởng điều hành. - Các nhóm tiến hành thảo luận nhận xét và giải thích - Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình. - HS đọc 3’ 4. Củng cố – Dặn dò - Nhận xét tiết học - Nhắc HS chuẩn bị bài sau: Khụng khớ cần cho sự sống.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.