tailieunhanh - Bài giảng Thực hành windows server 2008

Thông thường 1 máy tính không phải lúc nào cũng chỉ có 1 người sử dụng duy nhất mà trên thực tế trong gia đình ta đôi khi vẫn có ít nhất 2-3 người sử dụng. tuy nhiên nếu mỗi người đều sử dụng chung 1 tài khoản thì những dữ liệu riêng tư của người này thì người kia có thể hoàn toàn xem được. | Faculty of Computer Science and Engineering BÀI TẬP THỰC HÀNH QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS SERVER 2008 BÀI 1 LOCAL USER ACCOUNT GROUP ACCOUNT Giới thiệu Thông thường một máy tính không phải lúc nào cũng chỉ có một người nào đó sử dụng duy nhất mà trên thực tế ngay cả máy trong gia đình chúng ta đôi khi vẫn có ít nhất từ 2-3 người sử dụng. Tuy nhiên nếu tất cả mọi người đều sử dụng chung một tài khoản thì những dữ liệu riêng tư của người này người kia hoàn toàn có thể xem được. Nhưng nếu máy tính là máy chung của công ty và vấn đề đặt ra là ta không muốn tài liệu của người dùng này người dùng kia có thể xem tùy tiện được. Vậy cách tốt nhất là cấp cho mỗi nhân viên một máy nhất định và yêu cầu họ đặt password lên máy của mình nhưng như thế thì rất tốn kém và không được ưa chuộng. Chính vì thế người quản trị mạng sẽ sử dụng công cụ Local Users and Groups để tạo các tài khoản người dùng trên cùng một máy khi đó dữ liệu của người này người kia không thể truy cập được. Local User - Để tạo được User local bạn phải có quyền ngang hàng với Administrator của hệ thống. 1. Tạo Local user account B1 Mở chương trình Local user and group - Start chọn programs chọn Adminitrative tools chọn Computer Management chọn Local user and group - Cách 2 Vào Start chọn run gõ lệnh B2 Click phải chuột vào user chọn New user B3 Điền các thông số Thực hành quản trị mạng Windows Server 2008 Trang 1 Faculty of Computer Science and Engineering - user name SV1 - F ull name N guyen Van Nam - Desciption Lop Truong - Password abc@123 - Confim Password abc@123 - Bỏ dấu check trước dòng user must chang password at next logon chọn Create B5 Làm các bước trên tạo user SV1 SV2 SV3 B6 Log on vào user SV 1 2. Tạo Local Group Account B1 Vào Start chọn run gõ lệnh B2 Click phải chuột vào Group chọn New group B3 Group name SINHVIEN chọn add Thực hành quản trị mạng Windows Server 2008 Trang 2 Faculty of Computer Science and Engineering B4 Hộp thoại New group chọn add gõ SV1 chọn Check name chọn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.