tailieunhanh - Ebook Rệp hại cây trồng và biện pháp phòng trừ: Phần 2 – Nguyễn Mạnh Chinh

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Rệp hại cây trồng và biện pháp phòng trừ", phần 2 - Biện pháp phòng trừ rệp hại cây trồng trình bày các nội dung: Biện pháp kỹ thuật canh tác, vệ sinh đồng ruộng, biện pháp thủ công phòng trừ rệp, bảo vệ và sử dụng thiên dịch, sử dụng thuốc hóa học trừ rệp hại. nội dung chi tiết. | Phần thứ hai BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RỆP HẠI CÂY TRỒNG Cũng như với các loài dịch hại khác việc phòng trừ các loài Rệp hại cây trồng cũng phải áp dụng nhiều biện pháp bổ sung hỗ trợ cho nhau mới có hiệu quả cao. Các biện pháp này bao gồm kỹ thuật canh tác vệ sinh vườn ruộng thủ công sử dụng thiên địch và dùng thuốc hóa học. Phòng trừ Rệp tốt cũng là biện pháp cơ bản để hạn chế nấm bồ hóng kiến và các bệnh vi rút do Rệp lan truyền I. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CANH TÁC - Trồng cây với mật độ vừa phải thích hợp với từng loại cây trồng và điều kiện canh tác. Không trồng dày quá nhất là đối với cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm. Nếu tận dụng đất thời gian đầu có thể trồng xen cây ngắn ngày. Trồng mật độ dày sẽ làm cho vườn cây rườm rà ẩm thấp không thoáng gió sẽ thích hợp cho Rệp phát triển. - Chăm sóc đúng kỹ thuật nhât là bón phân tưới nước để cây ra đọt trổ bông đồng loạt thuận lợi cho việc phát hiện và phòng trừ Rệp. Nếu cây ra đọt không tập trung kéo dài thì hầu như lúc nào cũng có Rệp phát sinh việc phòng trừ sẽ khó khăn tốn kém. Ớ các tỉnh 38 phía Nam đối với nhiều loại cây ăn trái cần chú ý vào thời gian đầu mùa mưa nếu để cây ra đọt sớm và kéo dài sẽ tạo điều kiện cho Rệp phát sinh sớm và lan truyền rộng rãi. - Tạo tán lá cho cây gọn gàng cân dối dể vườn có độ thông thoáng tốt cũng góp phần hạn chế sự phát triển của Rệp. Đối với Rệp vai trò của giông cây trồng đến nay chưa nghiên cứu nhiều và chưa có những xác định cụ thể. Các biện pháp khác như thời vụ gieo trồng luân canh cũng chưa thể hiện tác dụng do khả năng thích ứng rộng và tính đa ký chủ của nhiều loại Rệp. IL VỆ SINH ĐỒNG RUỘNG - Kịp thời tĩa bỏ các chồi được mọc từ thân cành. Các chồi này khôpg những ảnh hưởng đến sinh trưởng chung của cây làm cho cây kém thông thoáng mà còn là nơi Rệp tập trung đến sinh sản rồi từ đó phát triển nhiều lên. Tình hình này rất thường thấy ở các cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm cần hết sức chú ý. Làm tốt việc tỉa chồi là tiêu diệt kịp thời số lượng Rệp và nguồn lan truyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.