tailieunhanh - Bài giảng Nhập môn tin học: Chương 11 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Nhập môn tin học - Chương 11: Lập kế hoạch viết chương trình trên máy tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Mục đích của việc lập kế hoạch chương trình, thuật giải, lưu đồ, bảng quyết định, mã giả. nội dung chi tiết. | Chương 11 LẬP KẾ HOẠCH VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRÊN MÁY TÍNH 1 Nội dung . Mục đích của việc lập kế hoạch chương trình Thuật giải . Lưu đồ . Bảng quyết định . Mã giả 2 Mục đích của việc lập kế hoạch chương trình Mục đích để tạo một chương trình hiệu quả. Kế hoạch của một chương trình bao gồm định nghĩa các bước thực hiện của chương trình. Các bước thực hiện Thu thập thông tin xác định dữ liệu nhập và xuất Xây dựng cấu trúc dữ liệu xác định các kiểu dữ liệu cách tổ chức và cài đặt dữ liệu Xây dựng thuật giải xác định các công việc cần phải giải quyết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.