tailieunhanh - Đề Thi Thử Đại Học Khối A, A1, B, D Toán 2013 - Phần 27 - Đề 25

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học khối a, a1, b, d toán 2013 - phần 27 - đề 25', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 điểm Câu I 2 điểm Cho hàm số y x4 - 2mx2 2m2 - m 1 với m là tham số thực. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 1 khi m - 1. 2 Định m để đồ thị của hàm số 1 có ba điểm cực trị là ba đỉnh của một tam giác vuông. Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình 2cos2 cos -1 10 5 2. Giải phương trình 2 xx - 3x -1 - 7ạ x3 1 0 Câu III 1 điểm Tính kí. Jệx 9 Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a SA a SB a-v3 và mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABCD . Gọi M N lần lượt là trung điểm của AB và BC. Tính thể tích khối chóp . Câu V 1 điểm A . _ x . y 4 2 _ . Cho hai số thực x y khác không thỏa mãn - . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ y x y x nhất của biểu thức T x2 y2 - x 3 y PHẦN Tự CHỌN 3 điểm - Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc phần B m A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai đường tròn C1 x -1 2 y -1 2 16 và C2 x - 2 2 y 1 2 25 Viết phương trình đường thẳng A cắt C1 tại hai điểm A và B cắt C2 tại hai điểm C và D thỏa mãn AB 2V7 CD 8. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho hai điểm A 0 0 -3 B 2 0 -1 và mặt phẳng P 3x -y - z 1 0. Tìm tọa độ điểm C nằm trên P sao cho ABC tam giác đều. Câu 1 điểm Giải bất phương trình 3x 1 12x 3x2 9 B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 điểm 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 16 các đường thẳng AB BC CD DA lần lượt đi qua các điểm M 4 5 N 6 5 P 5 2 2 2 1 . Viết phương trình đường thẳng AB. 2. Trong không gian tọa độ Oxyz cho tam giác ABC có A 3 1 0 B nằm trên mặt phẳng Oxy và C nằm trên trục Oz. Tìm tọa độ các điểm B C sao cho H 2 1 1 là trực tâm của tam giác ABC. Câu 1 điểm Giải phương trình 10 log3 x. log5 x 15 log3 x - 4 log5 x - 6 0 ----------Hết---------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.