tailieunhanh - Ebook Rệp hại cây trồng và biện pháp phòng trừ: Phần 1 – Nguyễn Mạnh Chinh

Phần 1 cuốn sách "Rệp hại cây trồng và biện pháp phòng trừ" trình bày các nội dung của phần - Thành phần và đặc điểm các loài rệp hại cây trồng bao gồm: Rệp trong hệ phân chia loại côn trùng, thành phần rệp hại cây trồng, đặc điểm, hình thái và sinh học các loài rệp chính, tác hại và tình hình phát sinh của rệp, thiên dịch của rệp. nội dung chi tiết.   | NGUYỄN MẠNH CHINH RỆP HẠI CÂY TRỒNG NGUYỀN MẠNH CHINH 7Zệp kại cây iitềng BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ ỉ NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHỈ MINH - 2002 LỜI GIỚI THIỆU p rong các loài sâu hại cây trồng có thể nói Rệp là Ị đối tượng phổ biến nhất. Hầu như trên tất cả các loại cây trồng đều có Rệp sinh sống và gây hại rong đó rất nhiều cây bị Rệp hại thường xuyên và nặng lề như rau đậu bắp mía bông các cây ăn quả như coài cam quít sầu riềng nhãn mãng cầu sapô táo iứa các cây công nghiệp lâu năm như cà phê chè hồ liêu và nhiều cây hoa cảnh. Ngoài tác hại trực tiếp nhiều loài Rệp còn là môi giới lan truyền bệnh virus rất nguy hiểm cho cây trồng. Thành phẩn Rệp rất phong ohú và đa dạng qui luật phát sinh gây hại cũng rất ọhức tạp. Những năm gần đây Rệp đang có chiều hướng phát triển mạnh. Bà con nông dân và các nhà làm vườn đã tốn rất nhiều công sức và chi phí để phòng trứ mà hiệu quả nhiều khi vần chưa đạt yêu cầu. Tuy vậy những tài liệu nghiên cứu tổng kết về Rệp hại cây trồng õ nước tá đến nay còn rất ít. Nhá xuất bản Nông Nghiệp xuất bản cuốn Rệp hại cây trồng và biện pháp phòng trừ với mong muốn giúp bà con và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.