tailieunhanh - Thử sức trước kì thi THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán (Đề số 30) - Thầy Đặng Việt Hùng

Mời các bạn tham khảo Thử sức trước kì thi THPT Quốc gia năm 2015 môn Toán (Đề số 30) của thầy Đặng Việt Hùng sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới hiệu quả.   | Khóa học LUYỆN GIẢI ĐỀ- Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook Lyhung95 THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 - Môn Toán - Đề số 30 Thầy Đặng Việt Hùng ĐVH VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website Link Khóa học Luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2015 Câu 1 2 0 điểm . Cho hàm số y X 3 4 - 6X2 9X a Khảo sát và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. b Tìm điểm M có tọa độ là số nguyên thuộc C sao cho tiếp tuyến của đồ thị tại M tạo với đường thẳng 4 d X y 1 0 một góc ọ thỏa mãn cos ọ j . Câu 2 1 0 điểm . a Giải phương trình sin 2 X - cos 2 X - 2sin X 1 0 b Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức w 1 i z biết rằng số phức z thõa mãn z -1 yỊ3 . Câu 3 0 5 điểm . Giải bất phương trình 1 1 log4VX2 - 4X 3 log4 X - 3 Câu 4 1 0 điểm . Giải hệ phương trình y ự X y 3 X y 2 2ạ X y X X y 2 -ự X y 3 X Câu 5 1 0 điểm . Tính tích phân I 1 dX 0 1 y X X 1 Câu 6 1 0 điểm . Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác vuông tại A 2AC BC 2a. Mặt phẳng SAC tạo với mặt phẳng ABC một góc 600. Hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC là trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích khối chóp và khoảng cách giữa hai đường thẳng AH và SB theo a. Câu 7 1 0 điểm . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho d1 3x 4y - 28 0 d2 4X - 3y -19 0. Gọi C là đường tròn có tâm I đi qua M 4 4 và tiếp xúc với d1. Đường thẳng d2 cắt C tại 2 điểm phân biệt A B. Biết diện tích tứ giác MAIB bằng 2. Viết phương trình đường tròn C . Câu 8 1 0 điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz viết phương trình đường thẳng A song song đồng thời với hai mặt phẳng P 3x 12y - 3z - 5 0 Q 3x - 4y 9z 7 0 hơn nữa cùng cắt cả hai đường X 5 y - 3 z 1 X - 3 y 1 z - 2 thẳng có phương trình d1 d 2 . 12 -4 3 2 -2 3 4 9 n X n 1 ------r I biết 2 9d X rằng Cn -1 Cf2 45 với C là số tổ hợp chập k của n phần tử . Câu 10 1 0 điểm . Cho ba số thực dương a b c thoả mãn 2a b c b c a 6 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P 1 4 3c - TT 2 . 1 a 4 b 9 c Tham gia các khóa Luyện thi trực tuyến môn Toán tại để đạt điểm số cao nhất trong kì

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.