tailieunhanh - Thiết kế nội thất với mầu sắc cho công ty của bạn

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thương hiệu nên bắt đầu bằng cách chọn màu cho logo và các sản phẩm của công ty. Coca-Cola, McDonald, KFC chọn màu đỏ, Pepsi, Samsung, IBM chọn màu xanh. Những công ty này hiểu rất rõ việc sử dụng màu sắc thích hợp là yếu tố nền tảng. để tạo ra hình ảnh tích cực nơi khách hàng . | Nhiều nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thương hiệu nên bắt đầu bằng cách chọn màu cho logo và các sản phẩm của công ty. Coca-Cola McDonald KFC chọn màu đỏ Pepsi Samsung IBM chọn màu xanh. Những công ty này hiểu rất rõ việc sử dụng màu sắc thích hợp là yếu tố nền tảng. để tạo ra hình ảnh tích cực nơi khách hàng . Nhiều nghiên cứu cho thấy việc xây dựng thương hiệu nên bắt đầu bằng cách chọn màu cho logo và các sản phẩm của công ty. Coca-Cola McDonald KFC chọn màu đỏ Pepsi Samsung IBM chọn màu xanh. Những công ty này hiểu rất rõ việc sử dụng màu sắc thích hợp là yếu tố nền tảng. để tạo ra hình ảnh tích cực nơi khách hàng . Màu được chọn nên trước sau như một khi xuất hiện trên bất cứ tài liệu quảng bá nào của công ty như logo hay bao bì sản phẩm. Và màu này cũng nên phù hợp với ngành mà công ty đang và sẽ kinh doanh vì gắn với sự hứa hẹn toát lên từ thương hiệu. Ngoài ra chọn màu cho công ty nên tính đến yếu tố tâm lý. Những gợi ý dưới đây chỉ để bạn tham khảo. Màu xanh khiến người ta liên tưởng đến trời và biển tạo cảm giác thanh bình và truyền cho người ta sự tin cậy. Màu xanh cho người ta cảm nhận về sự tin tưởng và tính bảo đảm. Mầu xanh tạo sự tin tưởng và bảo đảm Màu đỏ Thường kích thích tuyến yên làm tăng nhịp đập của tim và khiến người ta thở gấp. Phản ứng nội tạng của cơ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.