tailieunhanh - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KASPERSKY LAB

I. Cài đặt và kích hoạt bản quyền Lưu ý trước khi cài đặt: Gỡ bỏ hết tất cả các phần mềm diệt virus của các hãng khác trên máy tính, nếu không quá trình cài đặt sẽ không thực hiện được. Đảm bảo thời gian trên máy tính phải đúng với hiện tại (bao gồm múi giờ của VN là (GMT +7) Bangkok, Ha Noi, Jakarta; đồng thời chỉnh giờ, ngày, tháng, năm đúng với hiện tại). Nếu thời gian sai dẫn đến quá trình kích hoạt bản quyền sẽ bị lỗi. Máy tính phải được kết nối Internet mới có thể kích. | Kaspersky Anti-Virus 2013 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus 2013 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Kaspersky Lab tại Việt Nam Ngày cập nhật Tháng 10 năm 2013 Trang 1 Kaspersky Anti-Virus 2013 I. Cài đặt và kích hoạt bản Lưu ý trước khi cài đặt .3 Cài đặt . 3 Kích hoạt bản Các bước nên thực hiện sau khi cài đặt thành công chương Các lưu ý để sử dụng tốt chương II. Mô tả các tính năng của chương trình Kaspersky Anti-Virus III. Một số tùy chỉnh thường sử 1. Xem trạng thái bảo vệ máy tính của chương 2. Đặt mật khẩu bảo vệ cho chương 3. Tùy chỉnh lịch cập nhật cơ sở dữ liệu nhận dạng virus theo ý bạn Update .7 4. Thực hiện một thao tác quét máy tính Scan .8 5. Tắt một tính năng mà bạn không muốn sử 6. Quản lý các tập tin bị Kaspersky xử lý và đưa một đối tượng nghi ngờ vào vùng cách 7. Đưa một chương trình một thư mục vào vùng tin 8. Tùy chỉnh quét virus ổ đĩa di 9. Quét lỗ hổng bảo 10. Sửa lỗi cấu hình hệ điều hành 11. Xóa lịch sử hoạt 12. Tinh chỉnh khả năng bảo mật của trình duyệt Internet . 15 13. Sử dụng bàn phím ảo . 15 14. Sử dụng Kaspersky Rescue Disk. 15 15. Bật tính năng hỗ trợ trò chơi . 15 16. Quản lý bản quyền - Kích hoạt bản quyền mới trường hợp mua gia hạn . 16 17. Khôi phục cấu hình chương trình Kaspersky về mặc định . 17 18. Mạng bảo mật KSN - Kiểm tra danh tiếng của một chương trình một tập tin cài IV Thông tin hỗ Trang 2 Kaspersky Anti-Virus 2013 I. Cài đặt và kích hoạt bản quyền ị Lưu ý trước khi cài đặt J Gỡ bỏ hết tất cả các phần mềm diệt virus của các hãng khác trên máy tính nếu không quá trình cài đặt sẽ không thực hiện được. J Đảm bảo thời gian trên máy tính phải đúng với hiện tại bao gồm múi giờ của VN là GMT 7 Bangkok Ha Noi Jakarta đồng thời chỉnh giờ ngày tháng năm đúng với hiện tại . Nếu thời gian sai dẫn đến quá trình kích hoạt bản quyền sẽ bị lỗi. J Máy tính phải được kết nối Internet mới có thể .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.