tailieunhanh - Trong giờ sinh học

Y tá khiêg bệnh nhân vào phòng cấp cứu,bsĩ hỏi: -Có nặng k? -Thưa,gấp quá,chúg tôi chưa kịp cân! -Tôi hỏi có nặg k? -Điếc à? Chưa cân. Nếu có người đi đụng vào bạn mà không xin lỗi . Thì bạn chỉ cần nhắc nhẹ 1 câu. . -Mắt mày để dưới háng hay sao mà đi đụng vào tao | Tr0ng giờ sinh học Cô hỏi An Tim có vai trò gì An nhanh nhảu trả lời Dạ Tim có nhiệm vụ hát song ca với Minh Hằng ạ YÊU Đâu cần phải nói. BUÔN Đâu cần phải thể hiện . KHÓC Đâu cần phải để ngta thươg Ong bà ta xưa nay có câu Kính vợ đắc thọ. Sợ vợ sống lâu. Nể vợ bớt ưu sầu. Để vợ lên đầu. Là trường sinh bất tử 2 y tá khiêg bệnh nhân vào phòng cấp cứu bsĩ hỏi -Có nặng k -Thưa gấp quá chúg tôi chưa kịp cân -Tôi hỏi có nặg k -Điếc à Chưa cân. Nếu có người đi đụng vào bạn mà không xin lỗi . Thì bạn chỉ cần nhắc nhẹ 1 câu. . - Mắt mày để dưới háng hay sao mà đi đụng vào tao -Tụi mình hôn tập thể đi -Tụi mình là những ai - Tao mày vợ mày. -Thằng chó tao k chơi Thế thì loại mày ra A thề A iu E . A mà nói điêu người yêu a chết . A mà nói sai mai A nói lại A mà nói dối 2 đầu gối a bằng nhau Nói thật với e a Tiền a k thiếu a Nhiều a k .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.