tailieunhanh - Thiết kế cửa chính hợp lý cho ngôi nhà

Cửa của ngôi nhà, không chỉ là lối đi, mà còn là nơi đón ánh sáng, nơi thông khí cho ngôi nhà, đồng thời thể hiện thẩm mỹ và biểu tượng cho sự hưng thịnh của gia đình. Vì thế, vấn đề thiết kế cửa ra vào ngôi nhà rất quan trọng. Một lối vào chật hẹp hoặc tối tăm sẽ chặn lại vận may của những người sống trong nhà. Nếu lối vào hẹp có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. | Cửa của ngôi nhà không chỉ là lối đi mà còn là nơi đón ánh sáng nơi thông khí cho ngôi nhà đồng thời thể hiện thẩm mỹ và biểu tượng cho sự hưng thịnh của gia đình. Vì thế vấn đề thiết kế cửa ra vào ngôi nhà rất quan trọng. Một lối vào chật hẹp hoặc tối tăm sẽ chặn lại vận may của những người sống trong nhà. Nếu lối vào hẹp có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. Về mặt tâm lý một lối đi hẹp và thiếu ánh sáng sẽ dẫn đến một tâm trạng buồn bã. Theo quan niệm của Phong Thủy truyền thống thì cửa chính là nơi nạp khí cho ngôi nhà nó có ảnh hưởng rất lớn đến những thành viên sinh sống bên trong. Một lối vào chật hẹp hoặc tối tăm sẽ chặn lại vận may của những người sống trong nhà. Nếu lối vào hẹp có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. Về mặt tâm lý một lối đi hẹp và thiếu ánh sáng sẽ dẫn đến một tâm trạng buồn bã. Nếu một cửa chính có Phong Thủy tốt được xây dựng và bố trí hợp lý có thể giúp tăng cường năng lượng có lợi cho sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Ngược lại cửa chính được xây dựng và bố trí không hợp lý thì có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tiền tài vận may của chủ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.