tailieunhanh - Chương 4: Hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động – Bài dịch – TS.Huỳnh Lợi

Nội dung chương 4 - Hệ thống chi phí dựa trên cơ sở hoạt động sẽ mô tả giai đoạn thứ hai của quá trình phân bổ chi phí mà trong đó chi phí từ những trung tâm hoạt động được tính cho những sản phẩm. | “Sự quan trọng và những hệ quả từ việc mua bến tàu đến chiến lược của công ty không thể chỉ được thể hiện qua những số liệu tài chính. Nếu lợi nhuận của chúng ta trong năm tới là triệu Euro, có phải đó là kết quả tuyệt vời? Mức lợi nhuận đó có chắc là tốt không và nhìn chung việc làm ăn là như thế nào? Đó cũng là điều quan trọng. Chiến lược của Progres dường như khá rõ ràng, chúng ta đã thảo luận một hai lần theo những nhóm nhỏ trong số chúng ta đang làm việc ở đây. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết đích xác là chúng ta muốn gì, chúng ta sẽ yêu cầu gì đối với bộ phận quản lý, bộ phận bán hàng, bộ phận thiết kế, bộ phận đóng tàu? Chúng ta có thể nói với họ: các anh nhìn vào đây, đây là chiến lược của Progres, các anh hãy theo nó? Hay chúng ta phải nêu vấn đề rõ ràng hơn và nói với họ: hãy nhìn đây, đây là chiến lược, đó là hướng mà Progres đang đi theo và điều này sẽ dẫn đến tương lai của các anh. Theo tôi, chúng ta phải yêu cầu họ ở đó và sau đó hỏi: các anh có đồng ý hay không đồng ý?”

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.