tailieunhanh - Ebook Từ điển Lào - Việt: Phần 2 – BS. Trần Kim Lân

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Từ điển Lào - Việt", phần 2 trình bày nội dung của từ điển bao gồm các từ tiếng Lào được biên dịch sang tiếng Việt, cách phát âm tiếng Lào, một số từ viết và đọc khác nhau trong tiếng Lào. nội dung chi tiết.   | XltíOŨUgỊO 515 ihanh . tQJllOo 002 10 tĩu kháol A OO 3. n tiu đánh mạnh quả bóng tronjị quần vợt hay bóng bàn . ooccuuỖuìÍLintí Iu Ẹỏ tiu như thế mà nó vẫn dở được. no tìu l. w tìu đơn vị đo lưòng cổ tương đương một triệu. 2. 0 quá đáng quá sức khó khăn nặng nề. no tĩu l. u thực vật tên của nhiều loại cây thân có lông thưa lá và hoa ăn được cây thành ngạnh . 002 10 cây có lá mềm màu trắng vị chua Cratoxylon maingayi Dyer . OOCCO OOCO9O cây có lá màu đỏ. ẽĩoausu ẽĩoaĩiu cây có la màu xam phiên lá mỏng ngắn. 2. o l chặt thắt ních chật sono thắt chặt OUOO chật ních. 2 tít quay tít. o O _ ÍUJ oo. ŨOCÍO3 tỉu đengl u thực vật thành ngạnh lành ngạnh ngành ngạnh cây đỏ ngọn Cratoxylon prunifolium Dyer Cratoxylon pruniflorum Kurtz họ ban Hypericaceae . 00 KO OOCO9Q thành ngạnh cây đỏ ngọn. oocâèo tĩu lướt tồ OOKO . ootniu Ịtỉu mồnhl cố 00. ỗosiieu tĩu mòn cồ 00. no tiu 0 no. coocoo têu vêu o lênh khênh a cnocoo cao lênh khênh. OJO tiều M 1 cái khó. lj DtiOJO đóng khố. 2 vật hình khó yếm cua đực . OJOtl yếm cua đực. OJO tiểu 1. 1 a OJO. cái yếm của con cua đực. CTjOtJ Ójoơ yếm cua đực. 2. n băng vệ sinh dùng lúc có kinh nguyệt của phụ nữ ujunjo thay băng vệ sinh. 3. 1 miếng da ỏ súng cao su khi bắn thì đặt viên sỏi vào miếng da đó njontitju miếng da ỏ ná cao su ná thun . T thó phụ âm thứ 11 của tiếng Lào thuộc loại âm cao đọc là thó không được dùng làm phụ âm cuối vần. đan. X CJTj thả cơngl o xinh đẹp đang trưỏng thành. tỊbìa thả layl D chén cơm mâm cơm. TpAou thả náyl n nghi ngờ nghi kị. X aÌJO thả nách o khéo tay quen tay quen thuộc thuận. OjnỖuKJỚU29EJT tiỉnJO dccăo chuyện ấy là tôi quen thuộc quá rồi. -qtitnJO2O l thuận tay phải. Xl ràÍ020 thả nách khóa o thuận tay phải. tlBoijoI i thả nách chayl o Ồ gjtftnjofo. hả dạ mãn nguyện vừa lòng. XỊ OÌJO Ê thả nách sải 1 0 thuận tay trái. Ĩ KỈDJO OC Í1J thả nách sạch chên o rõ ràng chính xác. XỊtíOÌÍOO thả nách ta o thuận mắt quen mắt ưa nhìn vừa mắt. _ . 7 . . . t OUOV aOĨJ tha nách thả nì o rõ ràng chính xác. ĩ ĐÌfaư n thả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.