tailieunhanh - Báo cáo "Làn sóng các công ty chứng khoán chuyển sang giao dich vàng: định hướng quản lý theo hướng nào? "

Làn sóng các công ty chứng khoán chuyển sang giao dich vàng: định hướng quản lý theo hướng nào? | LÀN SÓNG CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHUYỂN SANG GIAO DỊCH VÀNG ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LY THEO HƯỚNG NÀO Phạm Xuân Hoan Vừa qua uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính UBCK có Công văn số 405 ƯBCK-QLKD ngày 20 3 2009 yêu cầu các Công ty Chứng khoán CTCK đã mồ sàn giao dịch vàng phải báo cáo về UBCK trước ngày 27 3 2009 vể một số thông tin quan trọng liên quan tới nghiệp vụ kinh doanh này đồng thời yêu cầu các CTCK chưa mở sàn giao dịch vàng không được mò cho tới khi có văn bản hướng dẫn. Chừng nào văn bản hướng dẫn chưa được soạn thảo và ban hành rõ ràng công văn trên đã tạo ra sự bất bình đẳng trong cơ hội kinh doanh giũa các CTCK và gây ra những phản ứng nhất định từ các CTCK chậm chân tiến vào lĩnh vực này. Quan trọng hơn cần phải nghiên cứu thấu đáo để sau này văn bản hướng dẫn ban hành ra được các CTCK ủng hộ và nghiêm túc thực hiện. Bài viết này phân tích những ưu nhược điểm khi các CTCK tham gia vào mạng lưới các sàn giao dịch vàng nhằm định hướng cho việc ban hành chính sách. Bài viết này bao gồm 3 phần. Phần 1 tiếp theo phân tích những lợi ích của việc các CTCK mở sàn vàng. Phần 2 trình bày nguyên tắc hoạt động và ích lợi của các sàn vàng. Phần 3 phân tích các rủi ro các CTCK có thể gặp phải khi làm đại lý giao dịch chứng khoán và đưa ra những khuyến nghị về mặt chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giao dịch vàng trong thời gian tới. 1. Lợi ích của việc các CTCK tham gia mở sàn giao dịch vàng Trưởc hết phải đính chính cách hiểu hiện nay là các CTCK mồ sàn giao dịch vàng là chưa chính xác. Thực chất phần lổn là các CTCK hiện nay mới chỉ làm đại lý giao dịch cho các Sàn giao dịch vàng đặc biệt là các Sàn vàng VGB Sàn vàng Phố Wall Sàn vàng OIIC. Minh chứng cho điều này là khi ký hợp đồng giao dịch vàng nhà đầu tư ký hợp đồng với các sàn vàng chứ không phải ký với các CTCK. Trong quá trình triển khai nếu hệ thống có vấn đế làm nhà đầu tư thiệt hại các sàn vàng chịu trách nhiệm và đứng ra giải quyết chứ không phải là các CTCK. Các CTCK chỉ làm đại .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.